ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Kroměříž

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU STŘEDU

14 - 17 HODIN


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 190652949/0300


Kroměříž

„Když lidé dávají to, co mají, a dávají to srdcem, tak vzniká duševní a duchovní bohatství, ze kterého pak ostatní mohou čerpat.“ (Slavko Kroča)

Dá se říci, že motto S. Kroči vystihuje poslání a směr aktivit ADRA.  Věříme, že i v Kroměříži spolupráce s občany města přinese svůj výsledek v činnosti sociálního šatníku a charitativního obchůdku. Od května 2016 aktivity ADRA pomáhají potřebným lidem na Kroměřížsku.

Cílem naší práce je pomoc potřebným na straně jedné, ale na straně druhé nám jde zároveň také o motivaci společnosti k všímání si potřeb druhých lidí a k převzetí zodpovědnosti za ty, kteří si nemohou pomoci sami.

Dne 2. 5. 2016 byl otevřen v Kroměříži v pořadí již třináctý charitativní obchůdek. Otevření se uskutečnilo za účasti vedoucího DC ADRA Frýdek-Místek Stanislava Staňka, zástupců města Kroměříž, místostarosty PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D., vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc. Marie Sumcové a přítomen byl i hospodář MSS církve adventistů sedmého dne Ing. Jaroslav Stejskal. Mezi dalšími hosty byli ředitel ÚP Kroměříž Ing. Karel Smíšek, ředitelka oblastní Charity Kroměříž Mgr. Anna Valachová, Dis., psycholožka Psychiatrické nemocnice Kroměříž Mgr. Jana Janečková a další.

Součástí charitativního obchůdku je také sociální šatník, který bude sloužit sociálně potřebným, a to jedenkrát v měsíci.

Vedoucí char. obchůdku a soc. šatníku Ing. Dana Trubenová – 605 876 755; email dtrubenova@seznam.cz