ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Kroměříž > Sociální šatník

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU STŘEDU

14 - 17 HODIN


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 190652949/0300


Sociální šatník

ADRA organizuje materiální pomoc lidem v hmotné nouzi a také osobám bez přístřeší v několika městech. Získané zkušenosti v této oblasti chceme využívat také v Kroměříží. Podpora města, umožňující rozmístění kontejnerů na sběr šatstva, nám dovoluje tuto službu provozovat.

Sociální šatník je otevřen každý první pátek v měsíci od 9 do 12 hodin

S organizací a provozem sociálního šatníku vypomáhají také dobrovolníci.

Oprávnění příjemci pro čerpání materiální pomoci:

1. Osoby bez přístřeší (mohou čerpat pomoc každé pracovní pondělí)

2. Osoby v hmotné nouzi (mohou čerpat pomoc 1x v měsíci po předložení písemné žádosti potvrzené příslušným úřadem práce, oddělením hmotné nouze)

3. Osoby propuštěné z výkonu trestu (mohou čerpat pomoc po předložení propouštěcí zprávy z věznice)

4. Osoby postižené mimořádnou událostí např. po povodních (pomoc je poskytnuta jednorázově)

Povinné formuláře k poskytnutí pomoci (pro potřeby orgánu hmotné nouze):

Formulář č.1 pro klienty azylových domů (ke stažení)

Formulář č. 2 pro sociálně potřebné jednotlivce a rodiny (ke stažení)

Základní pravidla Sociálního šatníku (ke stažení)

Příjem šatstva a darů

Pro potřeby sociálního šatníku a charitativních obchůdků přijímáme funkční a čisté věci, jako například: oblečení, módní doplňky, obuv, povlečení, ručníky, nádobí, porcelán, keramiku, starožitnosti, bytové doplňky, knihy, CD, DVD, hračky, prostě věci, které již nepotřebujete, ale jiným mohou ještě dobře sloužit. Jejich darováním pomáháte lidem v sociální nouzi i těm, kteří se cítí osamoceni a naši dobrovolníci je navštěvují.