ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > O nás

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU STŘEDU

14 - 17 HODIN


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 190652949/0300


O nás

„Když lidé dávají to, co mají, a dávají to srdcem, tak vzniká duševní a duchovní bohatství, ze kterého pak ostatní mohou čerpat.“ (Slavko Kroča)
 
Dá se říci, že motto S. Kroči vystihuje poslání a směr frýdecko-místeckého Dobrovolnického centra ADRA, které založil a v období od 22.1. 2004 do 31.7. 2013 vedl Michal Čančík.
 
Hlavním posláním Dobrovolnického centra ADRA je podpora dobrovolnictví ve smluvních organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním. Dobrovolnické centrum ADRA poskytuje smluvním organizacím služby v oblasti propagace, výběru, přípravy a administrace dobrovolníků, včetně proplácení základních nákladů spojených s dobrovolnickou činností. Frýdecko-místecké centrum se orientuje na podporu dobrovolnictví v lokalitách bývalých okresů Frýdek-Místek a Nový Jičín. Dobrovolníci působí jako dobrovolní společníci seniorů v domovech seniorů, kamarádi a animátoři volného času osob se zdravotním postižením, dětí a dospívajících v Dětském domově ve Frýdku-Místku, tety na hraní v Nemocnici Frýdek-Místek, doučující u dětí v sociálně vyloučené lokalitě nebo jako doprovod nevyléčitelně nemocných v Hospici.
 
Kromě individuálního dobrovolnictví, kdy se věnují dobrovolníci konkrétnímu člověku, existuje možnost pro mladé lidi, zejména studenty, zapojit se v rámci Studentského dobrovolnického klubu a připravovat a organizovat volnočasové tematické programy se skupinou věkově a ideově podobně laděných lidí.
 
Vedlejším produktem Dobrovolnického centra ADRA je síť charitativních obchůdků, které v současnosti provozujeme ve Frýdku-Místku (4), ve Frýdlantu nad Ostravicí (1), ve Vyškově (1) a v Kroměříži (1). Život charitativním obchůdkům Adry vdechla před třemi lety Milena Čančíková a my se snažíme v jejich provozu a především rozvoji pokračovat. Ve spolupráci s Úřadem práce vytváříme v obchůdcích účelově a časově omezená pracovní místa. I v této oblasti pomáhají dobrovolníci.
 
Jako humanitární organizace poskytujeme již několik let věcnou pomoc lidem bez přístřeší a osobám v hmotné nouzi prostřednictvím sociálních šatníků ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí.
 
Spolupracujeme s mateřskými a základními školami v rámci sběru šatstva, tematických přednášek o dobrovolnictví a zprostředkováváme lektorování témat globálního rozvojového vzdělávání.
 
Provozujeme skromnou půjčovnu polohovacích postelí a podporujeme již několik let terénní hospicovou péči poskytovanou Andreou Radomskou.
 
Kolektiv Dobrovolnického centra ADRA