ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Sociální šatníky

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU STŘEDU

14 - 17 HODIN


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 190652949/0300


Sociální šatníky

ADRA organizuje materiální pomoc ve Frýdku-Místku od počátku 90.let Tento projekt prošel různými obměnami a dnes nabízí materiální pomoc zpravidla 1x týdně osobám sociálně potřebným na třech různých místech.

S organizací a provozem sociálního šatníku vypomáhají dobrovolníci a veřejná služba v oddělených režimech.

Oprávnění příjemci pro čerpání materiální pomoci:

1. Osoby bez přístřeší (mohou čerpat pomoc každé pracovní pondělí)

2. Osoby v hmotné nouzi (mohou čerpat pomoc 1x v měsíci po předložení písemné žádosti potvrzené příslušným úřadem práce, oddělením hmotné nouze)

3. Osoby propuštěné z výkonu trestu (mohou čerpat pomoc po předložení propouštěcí zprávy z věznice)

4. Osoby postižené mimořádnou událostí např. po povodních (pomoc je poskytnuta jednorázově)

Povinné formuláře k poskytnutí pomoci (pro potřeby orgánu hmotné nouze):

Formulář č.1 pro klienty azylových domů (ke stažení)

Formulář č. 2 pro sociálně potřebné jednotlivce a rodiny (ke stažení)

Základní pravidla Sociálního šatníku (ke stažení)

soc_satnik