ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Vyškov

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU STŘEDU

14 - 17 HODIN


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 190652949/0300


Vyškov

„Když lidé dávají to, co mají, a dávají to srdcem, tak vzniká duševní a duchovní bohatství, ze kterého pak ostatní mohou čerpat.“ (Slavko Kroča)

Dá se říci, že motto S. Kroči vystihuje poslání a směr aktivit ADRA.  I ve Vyškově spolupráce s občany města přinesla svůj výsledek v činnosti sociálního šatníku a charitativního obchůdku. Od roku 2015 aktivity ADRA umožňují připravovat se na dobrovolnickou činnost, která je hlavní náplní dobrovolnických center.

Cílem naší práce v tomto městě je pomoc potřebným na straně jedné, ale na straně druhé nám jde zároveň také o motivaci společnosti k všímání si potřeb druhých lidí a k převzetí zodpovědnosti za ty, kteří si nemohou pomoci sami.

Koordinátor a vedoucí char. Obchůdku a soc. šatníku  Mgr. Monika Lauterbachová: 777 623 899; email monika.lauterbachova@adra.cz