ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo > O nás

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Veselá 20

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: znojmo@adra.cz

 

 

 

 

       Náš patron,

herec Miroslav Hrabě


 

www.miroslavhrabe.cz

 

 

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Partneři:


O nás

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

"Pomáháme srdcem"

 

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo bylo založeno 20.září  2010.

Získali jsme akreditace Ministerstva vnitra ČR na  programy - Dobrovolníci v sociálních a zdravotních organizacích pro seniory a zdravotně postižené Jihomoravského kraje a na dobrovolnickou činnost v oblasti vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase na území Jihomoravského kraje v projektu Pět P.

0d roku 2006 provozujeme Humanitární sklad, který svým vybavením slouží  občanům postiženým mimořádnými událostmi.

Jsme členy Asociace Pět P v České republice a jsme zapojeni v Komunitním plánování sociálních služeb Znojemska, Rodinné politice a Strategickém plánování Města Znojma.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je šířit myšlenku dobrovolnictví a poskytovat pomoc osobám, které se nacházejí v nesnadné životní situaci, potřebují podporu druhých a strádají po psychosociální stránce. Prostředkem pomoci je  laskavá práce dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v uspokojování jejich potřeb.

 

Úkol organizace

Úkolem organizace je vyhledávat, školit a pečovat o dobrovolníky, koordinovat jejich činnost a tím zprostředkovávat pomoc potřebným lidem.

 

Cíle organizace

Cílem organizace je rozvíjet dobrovolnictví v Jihomoravském kraji a doplnit stávající nabídku služeb o dobrovolnickou pomoc a přispět tak k naplňování psychosociálních potřeb osob, které se nacházejí  v těžké životní situaci.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou dobrovolnických programů DC ADRA Znojmo jsou děti, senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně slabé, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

 

 

Chceme nejen pomáhat, ale i propagovat dobrovolnictví a motivovat lidi všech věkových kategorií tak, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí naší společnosti.

 Tým Dobrovolnického centra ADRA Znojmo