Dobrovolnictví kamerou

Logo soutěže

Humanitární organizace ADRA a dobrovolnická organizace zaměstnanců General Electric – GE Volunteers vyhlásily u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 soutěž krátkých filmových dokumentů věnovaných dobrovolnictví s názvem "Dobrovolnictví kamerou".

Hlavním cílem soutěže bylo zachytit pohled mládeže na dobrovolníky a dobrovolnou práci.  Ti, kteří se zapojili, mohli dokumentovat dobrovolnictví v různých skupinách např. dobrovolnictví ve zdravotnictví, v sociálních službách, v kultuře, ve sportu, v práci s dětmi a mládeží, v ekologii, mezinárodním dobrovolnictví aj.

Úkolem bylo vytvořit krátký film ve stanoveném formátu a v rozsahu max. 5 minut. Film mohl být vytvořen celou skupinou, ale do soutěže se mohl přihlásit pouze jednotlivec. Původně byla soutěž vyhlášena ve dvou věkových kategoriích - soutěžící do 18 let a od 18 let do 26 let. Avšak vzhledem k nízkému počtu přihlášených videí do kategorie starších, byly všechny snímky hodnoceny v jedné skupině. Soutěžící svá videa mohli posílat do 30. září 2011.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Dobrovolnictví kamerou

Dobrovolnictvi kamerouSlavnostní večer s předáním cen proběhl u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků 5. prosince 2011 v Ostravě v prostorách GE Money. Do soutěže se přihlásilo 22 amatérských filmů, z nichž hodnotící komise vybrala 7 vítězných. V rámci slavnostního odpoledne byly předány ceny vítězům a zároveň bylo promítnuto všech sedm snímků. Na závěr bylo představeno DVD se soutěžními snímky, které bylo následně nabídnuto regionálním kabelovým a internetovým televizím, školám a dobrovolnickým centrům k propagaci dobrovolnictví.

Slavnostního odpoledne se kromě koordinátorů soutěže, výkonného ředitele ADRA Jana Bárty a samotných finalistů účastnili rovněž členové hodnotící komise:

ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, zástupce GE Volunteers Dagmar Zachariášová, jednatel společnosti B of B cars Ostrava David Kiša, ředitelka RTA Ostrava Karin Veselá, senátorka Eva Richtrová, zástupce MVČR Radek Jiránek. Programem provázela paní Monika Žídková – Miss ČR 1995, Miss Europe 1995 a Miss tisíciletí.

Reportáž RTA Ostrava ze slavnostního předávání můžete zhlédnout zde. Začíná v čase 4:45.

Oceněné snímky

1. místo: Onkologie Brno, autor Pavel Vjatrák (Frýdek-Místek)

cena - zájezd pro dvě osoby do Anglie zahrnující také návštěvu továrny Jaguar a Experience centre Land Rover.

Vítězný snímek stručně líčí příběh středoškoláků, kteří se - pohnuti náhlým úmrtím svého spolužáka - rozhodli pomoci dětem postiženým nemocí, s níž neúspěšně bojoval jejich kamarád. Studenti zorganizovali prodej jeho fotografií a výtěžek z prodeje věnovali pacientům Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. U příležitosti předání daru si studenti rovněž připravili zábavný program pro malé pacienty této kliniky.

2. místo: Průvodci tmou, autorka Veronika Tomanová (Říčany u Brna)

cena - videokamera

Autorka ve své snímku zpovídá dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas výcviku slepeckých psů.

3. místo: Kyberšikana, autorka Tereza Ondráčková (Třebíč)

cena - hifi věž, fotoaparát

Snímek představuje iniciativu dvou studentek gymnázia, které si připravily výukový program na téma kyberšikana, v němž interaktivní formou a pomocí demonstračních videí seznamují děti s pravidly bezpečného používání internetu. Do doby natočení snímku  tento program prezentovaly ve 35 třídách na základních školách na Třebíčsku.

.

 

4. místo: DC Radka Kadaň, autorka Jana Corradini (Kadaň) - video můžete zhlédnout zde.

5. místo: INEX-SDA mezinárodní dobrovolnictví, autorka Veronika Tomanová (Říčany u Brna) - video můžete zhlédnout zde.

6. místo: Studentský dobrovolnický klub Frýdek-Místek, autorka Gabriela Slívová (Frýdek-Místek) - video můžete zhlédnout zde.

7. místo: Skauting 4 příběhy, autorka Kateřina Foltánková (Vyškov) - video můžete zhlédnout zde.

 

Soutěžní snímky hodnotila porota ve složení:

Michal Urban - ředitel odboru pro mládež MŠMT

Michael Augustin -  GE Volunteers

David Kiša - jednatel společnosti B of B cars Ostrava

Karin Veselá - ředitelka RTA Ostrava

Eva Richtrová - senátorka

Radek Jiránek - vedoucí odboru Prevence kriminality a dobrovolnické služby MVČR

Jiří Tošner - zástupce národního dobrovolnického centra

Jan  Bárta - ředitel občanského sdružení ADRA

Jaroslav Brabec - režisér

Monika Žídková - Miss ČR 1995, Miss Europe 1995 a Miss tisíciletí

 

Více informací k dobrovolnictví najdete zde:

Zajímavé odkazy :


Fotogalerie

Novinky