Individuální dobrovolnictví
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > Programy > Individuální dobrovolnictví

Informace z centra:

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Aby se člověk dozvěděl, kolik štěstí může v životě přijmout, stačí, aby zjistil, kolik může dát. Arthur Shopenhauer

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Individuální dobrovolnictví

V tomto programu dobrovolníci navštěvují potřebné lidi v jejich domácím prostředí. Zvolené aktivity odpovídají především věku a zdravotnímu stavu klientů.

Cílem této dobrovolnické služby je podpora klienta a jeho rodiny, u seniorů snaha o oddálení nástupu do sociálního zařízení a u lidí s postižením zájem o jejich maximální začlenění do společnosti.

Klienti jsou do programu zařazováni na základě individuálního posouzení potřebnosti. Spadá sem věková kategorie nad 18 let neomezeně.

Dobrovolníkem u individuálních klientů se stávají zpravidla ti dobrovolníci, kteří se nejprve osvědčili při dobrovolnické činnosti v některém ze smluvních zařízení.

V tomto programu dobrovolníci vykazují pravidelně nejen docházku, ale zároveň náplň jednotlivých setkání. Dobrovolníkům v tomto programu je pravidelně nabízena nejen skupinová supervize, ale také intervize, kdykoliv dobrovolník takovou potřebu vnímá. 


Fotogalerie