Sociální šatníky
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Sociální šatníky

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Sociální šatníky

ADRA organizuje materiální pomoc ve Frýdku-Místku od počátku 90. let Tento projekt prošel různými obměnami a dnes nabízí materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší v několika městech.

Komu je Sociální šatník určen?

Sociálně potřebným občanům, kteří se ocitli v nelehké životní situaci (zejména lidé bez přístřeší, obyvatelé azylových domů, ubytoven, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, osoby postižené mimořádnou událostí, živelnými pohromami …)

Co Sociální šatník nabízí?

Nabízí poskytnutí materiální pomoci formou ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček, osobám bez přístřeší též základní hygienické potřeby…

Kdo se o Sociální šatník stará?

Na provozu se podílí placená obsluha sociálního šatníku, dobrovolníci a osoby zaměstnané v rámci veřejně prospěšných prací.

Jaká jsou základní pravidla pro výdej ošacení?

1. Sociální šatník je zpřístupněn v provozní dny a hodiny. Mimo provozní dobu je možné poskytnout materiální pomoc pouze za mimořádných situací a ty schvaluje obsluha sociálního šatníku.

2. Osoby bez přístřeší mohou čerpat materiální pomoc 1x týdně (nebo 1x za měsíc) dle otevírací doby šatníku, na základě písemné žádosti, kterou dokládají 1x za půl roku. Materiální pomoc je limitována počtem kusů - maximálně 5 ks oblečení na osobu; mimo spodní prádlo a ponožky.

3. Ostatní příjmové skupiny mohou čerpat materiální pomoc 1x měsíčně a to vždy na základě písemné žádosti, kterou vystaví příslušný odbor oddělení hmotné nouze, sociální kurátor, případně sociální pracovník vysílající organizace.

4. Příjemce pomoci (osoba starší 15 let) odebírá zdarma 5 ks oděvů, nad tento počet může získat oblečení za symbolickou cenu - dětské oblečení a nádobí 2 Kč/kus, ostatní 5 Kč/ks. Mimo to lze na každé dítě zdarma čerpat ponožky, punčocháče, rukavice, šálu, čepici a spodní prádlo. Hračky jsou rovněž zdarma.

5. Příjemce pomoci odebírá pomoc pouze pro svou vlastní potřebu, příp. potřeby svých dětí.

6. Aby bylo zabráněno plýtvání či zneužívání materiální pomoci, část poskytovaných věcí podléhá evidenci (např. bundy, boty, batohy, deky, spací pytle).

7. V případě agresivního jednání, krádeže, pokusu o krádež nebo zneužívání materiální pomoci může obsluha šatníku pozastavit výdej oblečení.

8. Je zakázáno vstupovat do prostranství sociálního šatníku pod vlivem alkoholu, drog. V celé budově platí zákaz kouření.

9. Příjemci pomoci ze šatníku se mohou pohybovat pouze ve vyhrazených prostorech.

10. V případě závažného a opakovaného porušení pravidel ze strany příjemce, může vedoucí ukončit poskytování materiální pomoci.

Povinné formuláře k poskytnutí pomoci (pro potřeby orgánu hmotné nouze):

Formulář č.1 pro klienty azylových domů (ke stažení)

Formulář č. 2 pro sociálně potřebné jednotlivce a rodiny (ke stažení)

Základní pravidla Sociálního šatníku (ke stažení)