ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Horní Suchá

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Horní Suchá

PROGRAM  DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, Horní Suchá 

http://www.slezskahumanita.cz/Domov_pro_seniory_Horni_Sucha/0

Vnitřní 921/5, 735 35  Horní Suchá

Domov pro seniory (DpS) Horní Suchá se zavazuje poskytovat sociální službu za účelem zajištění životních potřeb, které si osoby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu, nemohou dlouhodobě zajišťovat samy ve vlastním prostředí, a to ani za pomoci dostupných sociálních služeb. Dobrovolnický program v tomto zařízení odstartoval v únoru 2015. Dobrovolníci mohou docházet za seniory, trávit s nimi volný čas např. četbou knih, společenskými hrami, procházkou či jen povídáním.

 


Kontaktujte nás:

KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ V HORNÍ SUCHÉ

Marcela Bühnová

Mobil:  732 965 659

E-mail: marcela.buhnova@adra.cz

kancelář: Lidická 52c/1200, Havířov-Šumbark (v prostorách Domova pro seniory LUNA)

Hodiny pro veřejnost:

ST 14.00 – 16.00