ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Karviná

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Karviná

PROGRAM NOVÝ DOMOV

www.ndkarvina.cz

U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná-Nové Město

Dobrovolníci v tomto programu asistují při volnočasových aktivitách, doprovázejí uživatele na vycházkách, k lékařům, předčítají, povídají si. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah a  umožňují jim tak kontakt s přirozeným sociálním prostředím.


 

PROGRAM HEŘMÁNEK

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

http://www.hermanek1.karvina.info

Nám. Ondry Foltýna 267/12, 733 01 Karviná-Staré Město

Toto zařízení poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Naši dobrovolníci přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, tráví s dětmi volný čas, čtou si s nimi, pomáhají při přípravě do školy, chodí na procházky, hrají hry, povídají si s nimi. Přinášejí tak do zařízení nové nápady, inspiraci a pomáhají rozšiřovat společenské vazby a přátelství.


 

PROGRAM NEMOCNICE KARVINÁ-RÁJ

http://nspka.cz/cs/

Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Dobrovolníci zde docházejí na oddělení LDN a tzv. sociální lůžka. Ty jsou určeny pro dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby.

Oddělení sociálních služeb se nachází v prostorech areálu nemocnice Karviná-Ráj (v bývalých prostorech oddělení TRN). Pro ubytování je připraveno 30 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem

Dobrovolník může s klientem trávit čas např. procházkami, pokud jeho zdravotní stav dovolí. Velice časté a oboustranně příjemné je společné povídání, čtení knih, hraní společenských her, ale i zpívání a třeba jen naslouchání, které dlouhodobě ležící pacient velmi ocení.


 

PROGRAM BENJAMÍN

http://www.benjaminpetrvald.cz/?page_id=59

Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karviná-Fryštát

Toto pobytové zařízení je určeno pro dospělé se zdravotním postižením. Lidé zde žijí ve třech domácnostech, vždy po šesti lidech. Využívají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vybavení domácností je blízké běžné domácnosti. Domov poporuje začleňování lidí s postižením do společnosti. Cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a soběstačnost. Dále podporovat mezilidské vztahy, respektovat každého člověka a přistupovat k němu individuálně.

Dobrovolníci zde mohou klienty doprovázet na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity či jít společně na procházku, což klienti vždy rádi vítají. V případě teplého počasí je k dispozici úžasná zahrada, kde je možno také využít gril. Klienti jsou nesmírně rádi za každého dobrovolníka, který by se jim věnoval a strávil s nimi chvíli volného času. Tento program jsme odstarotvali v říjnu 2016 a budeme rádi za všechny, kteří chtějí vyzkoušet něco nového a pomoct lidem s postižením žít jejich běžný život.


 

PROGRAM DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY KARVINÁ

http://www.slezskahumanita.cz/Domov_pro_seniory_Karvina/0

Tyršova 2346/21, 734 01  Karviná 4 - Mizerov

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná se nachází v rekonstruované budově bývalé mateřské školy, ve vilové čtvrti Karviná - Mizerov v centru města. V domově je ubytováno 40 klientů ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůžkové pokoje slouží především imobilním klientům, u kterých je nutné, k zajištění péče o ně, využívat zvedací techniku a ošetřovatelské vozíky.

Domov zajišťuje celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.

Dobrovolnický program byl odstartován v březnu 2017. Dobrovolníci ADRA do Domova docházejí zpravidla 1x týdně, pomáhají vyplnit volný čas seniorům, povídají si s nimi, naslouchají.  Někdy společně vyjdou na procházku do blízkého parku s lavičkami. Dobrovolníci mohou také se seniory hrát společenské hry, luštit křížovky, číst jim či jen ta pobýt a potěšit je...


 

Program "Dobrovolníci domů" v Karviné

 


Kontaktujte nás:

Koordinátorka dobrovolníků v Karviné

Ing. Jana Žoričová

Mobil: 737 744 991

E-mail: jana.zoricova@adra.cz

Hodiny pro veřejnost:

Každý 1. čtvrtek v měsíci 14:00 – 16:00

v Charitativním obchůdku na nám.Budovatelů 1408/6, Karviná - Nové Město

 

Koordinátorka programu "Dobrovolníci domů" v Karviné

Andrea Šenkýřová

Mobil: 736 673 382

E-mail: andrea.senkyrova@adra.cz