ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Českém Těšíně

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Českém Těšíně

DOMOV PRO SENIORY ČESKÝ TĚŠÍN

www.csstesin.cz

Sokolovská 1997, Český Těšín

Dobrovolníci v této organizaci pomáhají seniorům překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, povídají si, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí. A to je jen malý výčet toho, co společně se seniory zažívají, protože dobrovolníci jsou velmi kreativní.


 

NEMOCNICE ČESKÝ TĚŠÍN

www.nemtesin.cz

Ostravská 783, Český Těšín

Dobrovolníci v tomto programu vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu, a tím posilují  duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci jako lidé  přicházející ze "zdravého světa" pomáhají pacientům překlenout často velmi náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Snaží se vyplnit volný čas nemocného, mohou si s ním jen tak povídat, předčítat z knihy, hrát hry nebo ho doprovodit na krátké procházce či nabídnout své vlastní nápady a aktivity. Dobrovolníci nenahrazují personál nemocnice, ale přinášejí pacientům něco navíc a pomáhají jim radovat se ze života.


 

SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN

www.seniordomypohoda.cz/cesky-tesin

Svojsíkova 2087, Český Těšín

Tento dobrovolnický program byl zahájen v březnu 2015. Posláním Domova pro seniory, Senior domy Pohoda je poskytnutí klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu celodenní podporu a péči prostřednictvím pobytové sociální služby. Naši dobrovolníci k seniorům docházejí zpravidla 1x týdně a tráví s nimi 1-2hodiny. S klienty si mohou povídat, číst si spolu, hrát společenské hry, tvořit, jít na procházku, zkrátka trávit společně čas tak, aby tyto chvíle byly příjemné pro obě strany.


 

DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, Český Těšín

www.slezskahumanita.cz

Příkopa 880/2, Český Těšín

Tento Domov pro seniory je umístěn v okrajové části sídliště Svibice a prošel významnou rekonstrukcí. Je to dvoupodlažní budova, je zde ubytováno 30 uživatelů s různými stupni soběstačnosti. Součástí Domova je i zahrada s bezbariérovým přístupem, venkovním posezením a krbem. Posláním tohoto Domova pro seniory je poskytování kvalitních sociálních služeb uživatelům, kteří vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a naplňování svých individuálních potřeb. Hlavním cílem je zajistit, aby se klient zapojil do aktivit v domově, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

Spolupráci s tímto Domovem seniorů v Českém Těšíně jsme započali v říjnu 2016. Dobrovolníci zde docházejí pravidelně, nejčastěji si s klienty povídají, někdy jim předčítají, hrají různé společenské hry, luští křížovky či jdou společně na procházku. Mají zde velmi podstatnou roli, vnášejí pozitivní energii, velkou dávku nových podnětů a mnohdy vykouzlí nejeden úsměv na tváři.


 

Program "DOBROVOLNÍCI DOMŮ" Český Těšín

Už pěknou řádku let navštěvují dobrovolníci v Českém Těšíně seniory v nemocnici a domovech pro seniory. Povídají si, čtou, hrají společenské hry, chodí na procházky…, těch společných aktivit je spousta. Pomáhat druhým je pro dobrovolníky něco tak samozřejmého. Dokazují, že člověk tady na světě není sám pro sebe. A navíc je to příjemné vyplnění volného času a taky možnost seberealizace. Je to prosté, pomáhat je radost!

Ve spolupráci se zaměstnanci sociálního odboru města Českého Těšína Dobrovolnické centrum ADRA nabízí možnost dobrovolnické služby také osamělým seniorům v domácnostech. Tento program již několik let funguje v Havířově a Karviné a za tu dobu se vytvořily desítky nových přátelství mezi seniory a dobrovolníky. Zájemce z řad seniorů vždy nejdříve navštíví koordinátorka programu v Českém Těšíně, je to paní Alena Szkutová, telefonní číslo 734 366 210, e-mail: alena.szkutova@adra.cz. Vysvětlí, jak program funguje, přijde také s dobrovolníkem na první návštěvu a v kontaktu s oběma zůstává po celou dobu trvání programu.

Máte jednu až dvě hodiny volného času týdně a k tomu určitou míru empatie, optimismu, radosti, soucitu a zodpovědnosti? Staňte se dobrovolníkem! Velice rádi Vás proškolíme, pojistíme, zapojíme. Věříme, že i Vy prožijete to, co mnozí naši dobrovolníci vyjadřují takto: „Stal jsem se dobrovolníkem, protože jsem chtěl pomáhat, ale dostal jsem mnohem víc“. Kontaktujte těšínskou koordinátorku ADRY. My už se na Vás moc těšíme, no a senioři? Ti už na Vás přímo čekají... :-)


 

Kontaktujte nás:

 

KOORDINÁTORKY DOBROVOLNÍKŮ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

Alena Szkutová

Telefon: 734 366 210

E-mail: alena.szkutova@adra.cz

Kancelář: Krátká 1902/2, Český Těšín (objekt CASD)

Hodiny pro veřejnost

Každou 1. středu v měsíci 15:00 – 17:00

 

Alena Nožková

Telefon: 739 106 433

E-mail: alena.nozkova@adra.cz