ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Havířově

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Havířově

DOMOV PRO SENIORY HELIOS a LUNA

www.dshavirov.cz

HELIOS: Jaroslava Seiferta 1530/14, Havířov - Město

LUNA: Lidická 1200/52c, Havířov - Šumbark

Dobrovolníci v programech HELIOS a LUNA pomáhají seniorům překonávat samotu a vyplňují jejich volný čas. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, povídají si, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách, mohou se také zapojit do společenských akcí v domovech. A to je jen malý výčet toho, co společně se seniory zažívají, protože dobrovolníci jsou velmi kreativní.

Na webových stránkách domovů pro seniory HELIOS a LUNA je uvedeno: "Navázali jsme spolupráci s občanským sdružením ADRA a jejich vyškolení dobrovolníci dělají příjemnou společnost našim uživatelům na obou střediscích".


 

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

www.nsphav.cz

Dělnická 1132/24, Havířov - Město

Dobrovolníci v tomto programu vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu, a tím posilují  duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na uzdravení. Dobrovolníci jako lidé  přicházející ze "zdravého světa" pomáhají pacientům překlenout často velmi náročné chvíle v nemocnici a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby. Snaží se vyplnit volný čas nemocného, mohou si s ním jen tak povídat, předčítat z knihy, hrát hry nebo ho doprovodit na krátké procházce či nabídnout své vlastní nápady a aktivity. Dobrovolníci nenahrazují personál nemocnice, ale přinášejí pacientům něco navíc a pomáhají jim radovat se ze života.


 

HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením

www.helpklub.cz

Školní 601/2, Havířov - Šumbark

Help klub vznikl v roce 1991 – zcela spontánně při setkávání rodičů dětí s postižením. Dobrovolníci s Help klubem spolupracují při hře Boccia. Cílem této hry, která patří i k paralympijským disciplínám, je hodit míč co nejblíže k cílovému míčku neboli „jacku“. Sportovci z Help klubu trénují za asistence dobrovolníků každou středu od 15.00 do 17.00. Dobrovolníci se také účastní sportovních utkání a jiných akcí Help klubu. 


 

SANTÉ

www.sante-havirov.cz 

Tajovského 1156/1, Havířov - Podlesí

V dubnu 2013 byl v tomto zařízení zahájen náš desátý dobrovolnický program. SANTÉ je centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb, které má čtyři odloučená pracoviště.  Dobrovolníci jsou také zde velmi vítáni, přinášejí nadšení, dobrou náladu a nové nápady. Podílejí se na volnočasových aktivitách – což může být práce s různými druhy materiálu, sportovní či kulturní akce.


 

SPMP, společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

www.spmpcr.cz

Studentská 1548/26, Havířov - Podlesí

SPMP je celostátní nezisková organizace, která působí na národní, regionální i lokální úrovni. Sdružuje lidi s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb i další odborníky. S členskou organizací SPMP v Havířově ADRA zahájila spolupráci v říjnu 2013. Dobrovolníci se v tomto programu podílejí na volnočasových aktivitách, kterých je celá spousta, jak se můžete přesvědčit na vasicek.rajce.idnes.cz. Do programu rádi zapojíme další dobrovolníky.


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVÍŘOVA, denní stacionář a respitní péče

www.ssmh.cz

Moskevská 1103/1f, Havířov – Město

Denní stacionář i pobytová služba – respitní péče jsou zaměřeny na pomoc seniorům. Dobrovolnický program byl zahájen v listopadu 2013, kdy zde začalo působit prvních sedm dobrovolníků.  Ti se účastní skupinových aktivit, předčítají z knih, novin nebo časopisů, luští společně křížovky, hrají společenské hry, doprovázejí seniory při procházkách a mohou se také zapojit do společenských akcí v zařízení. Denní stacionář navštěvují dobrovolníci během pracovního týdne, na pobytovou službu mohou docházet i o víkendech.


 

DOMOV BENJAMÍN HAVÍŘOV

www.benjaminpetrvald.cz

Moskevská 1588/7a, Havířov – Město

Dne 7. srpna 2015 se konalo slavnostní otevření domova Benjamín, který se nachází hned vedle areálu NsP Havířov. Budova je oddělena plotem od areálu nemocnice a má samostatný vjezd i svou vlastní zahradu. V domově Benjamín jsou tři samostatné domácnosti, které jsou zařízené dle potřeb dětí, jenž zde bydlí. Domov je svou kapacitou připraven poskytovat celoroční pobytovou službu 24 dětem a mladým lidem se zdravotním postižením, kteří prozatím nemohou vyrůstat v běžné rodině. Konkrétně se jedná o děti od tří let do ukončení povinné školní docházky, a to nejdéle do 26 let věku. Dobrovolníci ADRY zde docházejí pravidelně, navštěvují děti a umožňují jim smysluplné trávení volného času.


 

RODEZA

www.rodeza.cz

Gen. Svobody 280/24, Havířov - Šumbark

RODEZA (Rodina, Děti, Zábava) je organizace, která má pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pomáhá náhradním rodinám v jejich celospolečensky významné cestě, kdy se zaměřuje na všechny členy náhradní rodiny. Těmto poskytují ucelený program, který je orientován na podporu a rozvoj dítěte, na pomoc a vzdělávání dospělých a na rodinu jako vztahovou a sociální síť. Jednoduše řečeno jde o poskytování emocionální, informační, nebo materiální pomoci.

Dobrovolníci ADRA zde začali docházet v dubnu 2017. Pomáhají dětem z náhradních rodin při psaní domácích úkolů a při učení. Zapojují se do volnočasových aktivit dětí - hrají společenské hry, věnují se kreativním, výtvarným a sportovním činnostem, jezdí společně se zaměstnanci i dětmi na výlety aj.


 

PROGRAM "DOBROVOLNÍCI DOMŮ" v Havířově

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

STUDENTSKÝ DOBROVOLNICKÝ KLUB

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

Kontaktujte nás:

 

KOORDINÁTORKY DOBROVOLNÍKŮ V HAVÍŘOVĚ

Marcela Bühnová

Telefon: 732 965 659

E-mail: marcela.buhnova@adra.cz

Kancelář: Lidická 1200/52c, Havířov - Šumbark (v prostorách Domova pro seniory LUNA)

Hodiny pro veřejnost:

ST 14:00 – 16:00

 

Emilie Stárková

Telefon: 732 353 035

E-mail: emilie.starkova@adra.cz

Kancelář: Hlavní třída 2/4, Havířov - Město (DC ADRA Havířov)

Hodiny pro veřejnost:

ST 14:00 – 16:00