ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Byli jsme aktivními účastníky Workshopu v Brně

10.5.2017

V úterý 2. 5. se v Brně v kanceláři ombudsmana konal Workshop k projektu dobrovolnictví ve veřejné správě. Dopolední blok byl zaměřen na projekty a dobrovolnictví podporované státem a celostátními organizacemi cílené na samosprávy a NNO. Odpolední blok se věnoval příkladům dobré praxe komunitního dobrovolnictví, které úspěšně rozvíjí samosprávy.

V odpoledním bloku byl jedním z přednášejících i kolega Michal Kovár – koordinátor dobrovolníků v Orlové. Tématem jeho přednášky byla „Dobrá praxe z Havířova“, posluchači byla hodnocena velmi kladně. Michal představil pilotní projekt sociálního a zdravotního odboru města Orlová „Nový kamarád“, který vznikl s finanční podporou Nadace OKD. Tento projekt byl orientovaný na rodiny, spolupracující s OSPOD. Dobrovolníci zapojeni v tomto projektu umožnili vybraným dětem strávit volný čas nevšedním způsobem. Do tohoto projektu se také dobrovolnicky zapojily zaměstnankyně odboru sociálního a zdravotního.

Dobrovolnictví ve Veřejné správě je v podstatě "pole neorané" a je tedy velký zájem dobrovolnictví v tomto sektoru rozvíjet. Také s přihlédnutím k tomu, že Veřejná správa je v podstatě největším zaměstnavatelem v ČR. Jistý rozpor je v tom, jestli by mělo dobrovolnictví ve Veřejné správě kopírovat to firemní a také v tom, jestli je firemní dobrovolnictví vlastně dobrovolnictvím v pravém smyslu slova (když je vykonáváno v rámci pracovní doby apod.), tedy jestli se spíše nejedná o společenskou odpovědnost firem...

A připravované novinky? Chystá se nová webová platforma propojená s DOBROVOLNÍK.CZ (to ale spíše v rámci podpory dobrovolnictví ve veřejné správě). MVČR chystá tři velké grantové programy k rozvoji dobrovolnictví v ČR.

 Kategorie: HavířovFotogalerie