ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

„Daruj brýle, pomůžeš jiným!“

16.11.2017

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Havířova ve spolupráci s organizací ADRA, o.p.s., Dobrovolnickým centrem v Havířově uspořádali charitativní sbírku dioptrických a slunečních brýlí. Do akce se zapojili nejen zaměstnanci Magistrátu města Havířova a Městské policie, ale také senioři z Havířova, kteří brýle shromažďovali ve svých klubech. 

Celkem se podařilo nasbírat neuvěřitelných 1200 kusů brýlí, včetně pouzder a náhradních skel. Dne 9.11.2017 byla v Centru volnočasových aktivit celá sbírka brýlí předána ADŘE za účasti zástupců města, klubů seniorů a ADRY. Všechny kluby seniorů obdržely malý dárek a první tři kluby, kterým se podařilo nasbírat největší počet brýlí byly odměněny potravinovými balíčky, které jim věnoval odbor sociálních věcí MMH.

ADRA předala všem zúčastněným poděkování ve formě pamětního listu a současně představila dvě cesty, kterými se nasbírané brýle po důkladné prohlídce očním optikem vydají. Jedna povede do Afriky, druhá na Ukrajinu. V obou případech budou znamenat velkou změnu v životě mnoha lidí.     

za odbor sociálních věcí p. Kubíčková a p. LepíkováKategorie: HavířovFotogalerie