ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Na škole č. 2 vaření obědů pokračuje

16.11.2017

Díky všem dárcům a sponzorům může vaření obědů na škole č. 2 v Mukačevu na ulici T. G. Ševčenka pokračovat. Již druhým rokem probíhá projekt mezi ADROU a školou, kde chodí přes 800 žáků a studentů. Vlivem špatné životní situace se 104 dětí z této školy ocitlo na pokraji chudoby a rodiče nebyli schopni finančně zajistit nákup školního obědu. 

Jsme vděčni všem, kteří mají cit a pochopení pro pomoc druhému, a věnují určitou finanční částku. Tyto děti tak díky jejich pomoci obědvají společně s ostatními spolužáky. Jeden oběd vychází na 25,-Kč. Rodiny potřebných dětí posílají na vedení školy děkovné dopisy a moc si toho váží.

Touto cestou velice děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Pro ty, kteří by chtěli přispět jakoukoliv částkou na obědy dětí, zde uvádíme číslo účtu: 66888866/0300, VS: 523

Karel Folwarczny, koordinátor projektu na UkrajiněKategorie: HavířovFotogalerie