Ocenění pracovníků v sociálních službách města Orlové
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Ocenění pracovníků v sociálních službách města Orlové

8.10.2020

Již americký průmyslník Henry Ford věděl, že spojení je pouze začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch. Zaměstnanci Dobrovolnického centra ADRA Havířov o tom ví své. Vzájemná spolupráce se sociálním odborem města Orlová přináší užitek pro všechny, kterých se humanitární aktivity ADRA nějakým způsobem dotýkají.

Ve středu 7. 10. 2020 probíhalo oceňování pracovníků v sociálních službách města Orlová. Za havířovské dobrovolnické centrum ADRA byla nominována vedoucí Mgr. Hana Čadová a koordinátorka dobrovolníků Ing. Veronika Šutová. ADRA pracovnicím vřele poděkovaly hodnotnými dary a milým slovem místostarostka Bc. Naděžda Kubalová a koordinátorka sociálních služeb Mgr. Jiřina Lízalová. Velmi si ceníme každé spolupráce, která funguje a má smysl. Jsme nabiti novou energií pomáhat lidem dál a doufáme, že spolu s našimi partnery toho v příštích měsících zvládneme ještě více. Kategorie: HavířovFotogalerie