Křesadlo
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

Křesadlo

20.11.2018

Dne  4. prosince 2018 od 17,00 hod. se v KD Crystal, B. Němcové 2942 v České Lípě koná Slavnostní večer pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Důvodem pro zorganizování tohoto večera je poděkování nominovaným dobrovolníkům v našem kraji. Dobrovolnické centrum ADRA Turnov vyslalo dvě dobrovolnice, kterým má být veřejně za jejich prospěšnou práci poděkováno. Jedná se o Helenu Krejčíkovou a Reginu Jenšovskou. U obou lze skutečně říci, že jsou nesmírně obětavé, empatické, skromné, mají oči a srdce otevřené a už jen jejich přítomnost vnáší do Chatitativních obchůdků pozitivní energii. Nikdy neodmítnou prosbu o pomoc, pochopení a láska k lidem je provází po celý život. Všechny ostatní dobrovolnice a zaměstnanci DC ADRA Turnov se shodují, že je potěšením s nimi pracovat.Kategorie: Liberec