ADRA pomáhala po tragédii v Ostravě
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Ostrava
Main banner

Dobrovolnictví > Ostrava

Informace z centra:

 


Dobrovolnické centrum

ADRA Ostrava

Martinovská 3247 / 164

Ostrava - Martinov, 723 00

E-mail: dcostrava@adra.cz

 

808777808/0300, v.s. 260

Darovat online

Děkujeme za podporu!

Celkový počet návštěvníků:

 

ADRA pomáhala po tragédii v Ostravě

22.1.2020

V prosinci loňského roku otřásla Českem tragická událost. Ve Fakultní nemocnici Ostrava došlo k masové střelbě, které padlo za oběť celkem 7 osob, dvě další byly vážně zraněny. Tragédie zanechala bolestné stopy také na psychice desítek dalších lidí – přeživších, pozůstalých, přímých svědků i těch, kterých se dotkla nepřímo prostřednictvím vyprávění i médií.

Mezi reakce na tuto nepochopitelnou událost patří ztráta pocitu bezpečí, strach a bezmoc, nechutenství, nespavost či únava, lekavost a zvýšená citlivost na zvuky, ale i změny v chování – nečekané změny nálad, výbuchy zlosti atd. Právě na psychosociální podporu dotčených lidí se zaměřila ADRA prostřednictvím Dobrovolnického centra v Ostravě.

Den po útoku se v centru uskutečnila koordinační schůzka humanitárních organizací za účasti zástupců zaměstnanců FN Ostrava, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Vysoké školy báňské a Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba. Na základě této schůzky se dobrovolnické centrum zapojilo do psychosociální podpory, kdy naši zaměstnanci ve spolupráci s dobrovolníky KIP týmu ADRA zrealizovali 36 podpůrných rozhovorů s lidmi pracujícími ve FNO.

Zároveň jsme iniciovali vytvoření a distribuci letáku pro širokou veřejnost s informacemi o možných dopadech této tragédie na psychiku člověka a s kontakty na organizace, které v Ostravě poskytují psychosociální a duchovní pomoc.Kategorie: Ostrava