Prezentace programů MOST a SaD na konferenci v Polsku
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Ostrava
Main banner

Dobrovolnictví > Ostrava

Informace z centra:

 


Dobrovolnické centrum

ADRA Ostrava

Martinovská 3247 / 164

Ostrava - Martinov, 723 00

E-mail: dcostrava@adra.cz

 

808777808/0300, v.s. 260

Darovat online

Děkujeme za podporu!

Celkový počet návštěvníků:

 

Prezentace programů MOST a SaD na konferenci v Polsku

19.9.2019

 Konference nesla jméno Seniore, pohni se! a měla by pobídnout postarší obyvatele Krzanowic a sousední české vesnice Chuchelná k tomu, aby začali trávit svůj volný čas aktivně. Vystoupily zde celkem čtyři řečnice, dvě z Polska a dvě z České republiky, mezi nimi naše koordinátorka Michaela Papeschová. Přednášky byly velmi zajímavé, poučily publikum například o tom, jak lidé napříč věkovými skupinami vidí stáří, kde je pro ně věková hranice, od které už je člověk starý, dále pak o možnostech  pohybových skupinových aktivit pro seniory v Ratiboři, nebo o knihách s následnou výzvu k založení čtenářského klubu pro seniory. 

Naše koordinátorka informovala přítomné o tom, jak projekty, jež má na starosti, v praxi propojují generace, které kolikrát nemají možnost se potkat, tedy seniory a středoškolské studenty, k čemuž dochází v projektu MOST, nebo seniory a děti z mateřských školek, což umožňuje projekt SaD. Krátce také představila společnost ADRA a pohovořila ve stručnosti o poli působení této humanitární organizace. Po celou dobu byl na konferenci přítomen tlumočník, který překládal přednášky z polštiny do češtiny a naopak.

Velmi si ceníme této možnosti prezentace našich dobrovolnických programů a věříme, že náš příspěvek posluchače zaujal.Kategorie: Ostrava