Valašské Meziříčí
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz


 

Hodiny pro veřejnost

Úterý: 11:00-12:30, 14:00-16:00 


 

 

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220


 ,,Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi."

Valašské Meziříčí

"Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení."

Novinky

21.06.2019
PROPOJENI - Vernisáž výstavy o kráse dobrovolnictví zblízka

Výstava byla zahájena vernisáží 4. června v 17:30 v Praze. Těšit se můžete na rozhovor s dobrovolníky z DC Praha, vystoupení gospelového sboru Maranatha a malé občerstvení. Samotná výstava potrvá do 27. června.

Číst dále

20.06.2019
Výlet dobrovolníků DC ADRA očima dobrovolnice

Sraz dobrovolníků byl stanoven na devátou hodinu dne 5. června 2019, kdy se sešlo celkem 16 žen různého věku. Výlet organizovala ADRA Valašské Meziříčí pro dobrovolníky Diakonie  ČCE : Hospic Citadela, Domov se zvláštním režimem, Denní stacionář,  Dobročinný obchod Darovánek a Domov pro seniory Valašské Meziříčí.

Číst dále

26.05.2019
DOBROVOLNICTVÍ JAKO ŽIVOTNÍ STYL

V úterý 21. května 2019 proběhlo v Brně krajské kolo soutěže Cena Ď. Je určená mecenášům a dobrodincům v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. „Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „tak ti ď“ – neboli „tak ti děkuji“. Za Zlínský kraj tuto Cenu Ď ze všech nominovaných získala paní Marie Bolfová z Valašské Bystřice, kterou do soutěže nominoval náš Dům pokojného stáří.

Číst dále

29.04.2019
Dobrovolnice rozdává radost a lásku dětem v azylovém domě i nízkoprahovém zařízení Charity Val. Meziříčí

Dobrovolníkem jsem se stala před několika lety, když jsem studovala vyšší odbornou školu. Tehdy jsem pocítila silnou touhu navštěvovat zařízení, kde bych mohla svůj čas věnovat dětem, které nemají zrovna jednoduché dětství. Kontaktovala jsem tedy Dobrovolnické centrum ADRA, které mi nabídlo možnost docházet do Azylového domu pro matky s dětmi. 

Číst dále

26.04.2019
Dobrovolník s harmonikou

S přibývajícími lety jsem si uvědomil, že by i člověk ve vyšším věku měl mít ve svém životě nějakou smysluplnou činnost. Když jsem se, přibližně před pěti roky, zúčastnil bohoslužby v Domově pro seniory, tak mne napadlo, že bych i já mohl vést s klienty hovor a tak jsem v Domově zůstal a povídal si s nimi. 

Číst dále

31.03.2019
Beseda v Domově pro seniory ve Valašském Meziříčí s paní Jiřinou Sousedíkovou

V pondělí dne 25. 3. 2019 nás poctila svou návštěvou paní Jiřina Sousedíková, autorka knihy "Paměti 1 - Obraz života na valašském venkově v první polovině 20. století."  Přivítali jsme vitální, příjemnou a stále elegantní paní Jiřinu Sousedíkovou, na jejíž vyprávění se dostavili senioři žijící v domově i část doprovodného personálu.

Číst dále

27.03.2019
"Společná jízda" s dobrovolnicí Evou Gazdovou

Usměvavá dobrovolnice Eva Gazdová nám napsala: Poslední tři roky před nástupem do důchodu jsem pracovala jako fyzioterapeut v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

Číst dále

28.02.2019
Proč jsem se stala dobrovolníkem?

Otázky týkající se dobrovolnictví zodpověděla Hana Bernhardová na webu Charity ve Valašském Meziříčí, která svůj volný čas věnuje dětem z Azylového domu pro matky s dětmi prostřednictvím Dobrovolnického centra ADRA Valašské Meziříčí. S jejím souhlasem uvádíme její odpověď, proč se stala dobrovolníkem.

Číst dále

19.02.2019
Ředitel Adry navštívil Valašsko

Dopoledne s Adrou objektivem Regionální televize. Podívejte se na záznam reportáže z milého setkání ve sboru CASD ve Valašském Meziříčí.

Číst dále

14.02.2019
Dopoledne s Adrou dne 2. 2. 2019

Pod tímto názvem se neslo první únorové sobotní setkání členů sboru Církve adventistů s. d. se současným ředitelem české humanitární organizace ADRA Radkem Špinkou. Poté co posloužil duchovním zamyšlením nad praktickým rozměrem autentického křesťanství, probíhal bezmála dvouhodinový program nazvaný Otázky Ivy Burešové. 

Číst dále

21 - 30 z 154

    1 2 3 4 5