Veřejná sbírka ADRA DCVM v Rožnově p. R.
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz

 


 

 

Hodiny pro veřejnost

Úterý:

11:00-12:30, 14:00-16:00 

 


 

  Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220

 


 

 

Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi.

Veřejná sbírka ADRA DCVM v Rožnově p. R.

21.5.2018

Dobrovolníci zde pravidelně dochází za klienty do Domova pro seniory, Denního stacionáře Charity, Domova pokojného stáří ve Valašské Bystřici. Dále pak mají možnost navštěvovat klienty Iskérky, o.p.s. a věnovat se doučování dětí z neúplných rodin v Poradně Rožnov.

Do sbírky se aktivně a v hojném počtu zapojili studenti Gymnázia a Střední zemědělské a přírodovědné školy v Rožnově pod Radhoštěm. Zázemí pro tuto akci poskytl Městský úřad, kde se ve velké zasedací místnosti mohli studenti občerstvit a nabrat sily. Dobrovolníkům se podařilo během dne vybrat celkem 18.790 Kč. Patří jim velký dík. Za jejich ochotnou pomoc a podporu jsme jim následně poděkovali při návštěvě obou škol a předali jim sladkou odměnu.

 Kategorie: Valašské Meziříčí