Beseda v Domově pro seniory ve Valašském Meziříčí s paní Jiřinou Sousedíkovou
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz


 

Hodiny pro veřejnost

Úterý: 11:00-12:30, 14:00-16:00 


 

 

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220


 ,,Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi."

Beseda v Domově pro seniory ve Valašském Meziříčí s paní Jiřinou Sousedíkovou

31.3.2019

V pondělí dne 25. 3. 2019 nás poctila svou návštěvou paní Jiřina Sousedíková, autorka knihy "Paměti 1 - Obraz života na valašském venkově v první polovině 20. století." 
Přivítali jsme vitální, příjemnou a stále elegantní paní Jiřinu Sousedíkovou, na jejíž vyprávění se dostavili senioři žijící v domově i část doprovodného personálu.

Byli jsme uchváceni osobností autorky, která vzpomínala nejen na dobu svého dětství a mládí, nýbrž s laskavostí dovolila přítomným nahlédnout do bolestného období jejího života rodinného, vážné onemocnění ve věku seniorském, i ztrátu milovaného manžela. Paměti psala po dobu uplynuvších deseti let, a vzpomínky posloužily jako lék na znovunalezení nových nadějí životních i tvůrčích, jak sama opakovaně zdůraznila.

Ochotně zodpověděla otázky, a přečetla také báseň z jedné ze svých 7 básnických sbírek. Tvořit počala ve svých 75 letech, což mnohé ohromilo. Svým příkladem poskytla názorný příklad, že věk, nemoci a těžkosti v životě každého z přítomných nemusí být překážkou k obohacujícímu, smysluplnému a aktivnímu životu.

Vřelé díky, paní Sousedíková a ještě spoustu hezkých a tvůrčích let přejeme i za "Kub vzpomínek", jehož členové při svých setkáních pozorně a se zájmem sledovali osudy děvčátka na valašské vesnici.  S úctou  Adriana Bulová  (dobrovolnice DC ADRA Valašské Meziříčí) 

beseda sousedíkovábeseda klub

 Kategorie: Valašské Meziříčí