Den sociálních služeb ve Valašském Meziříčí
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz


 

Hodiny pro veřejnost

Úterý: 11:00-12:30, 14:00-16:00 


 

 

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220


 ,,Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi."

Den sociálních služeb ve Valašském Meziříčí

30.9.2019

Dne 10. 9. 2019 proběhl ve Valašském Meziříčí Den sociálních služeb, kdy mohly neziskové organizace, působící v tomto městě a jeho okolí prezentovat své služby veřejnosti.

Také Dobrovolnické centrum ADRA mohlo díky věnované dobrovolnické činnosti laskavých lidí v tomto městě a jeho okolí představit darovaný čas, lásku a pomoc, kterou dobrovolníci věnují klientům přijímajících organizací.

U stánku se zastavovali zástupci všech generací a mohli jsme tak prožít zajímavé a obohacující diskuze a přínosný čas. Přišly také zvídavé děti se svými učiteli a asistenty, které vyplňovaly malou anketku, abychom mohli také vidět dobrovolnictví jejich očima, chápáním, citem. Mnoho dětí dokázalo opravdu své odpovědi moudře a citlivě promýšlet a přinést tak povzbuzení.

Jsme vděčni za tuto možnost, těšíme se z toho, že možná další lidé najdou smysl v pomoci a přátelství potřebným lidem. Lidé z Valašska jsou lidé se širokým srdcem, jak také na tomto dni Sociálních služeb řekla paní Střítezká, která nás provázela milým a věcným komentářem ke všem zúčastněným organizacím.

 

Lidka ObadalováKategorie: Valašské MeziříčíFotogalerie