Poděkování Vitalitě
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz

 


 

 

Hodiny pro veřejnost

Úterý:

11:00-12:30, 14:00-16:00 

 


 

  Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220

 


 

 

Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi.

Poděkování Vitalitě

13.2.2019

Mimo prázdninové měsíce pravidelně poskytovala zázemí pro aktivity Adraklubu zdraví. V rámci projektu Zdravé město tu probíhaly zdravotně osvětové přednášky, cestovatelské besedy a také některé akce Dobrovolnického centra. To zde mělo dlouhodobě umístěnu svoji pokladničku, ve které se postupně shromáždilo více než deset tisíc korun. Účastníkům prázdninových Adrabrigád jídelna Vitalita poskytovala několik let zdarma obědy po dobu jejich bezplatné dobrovolnické činnosti ve prospěch seniorů, dětí ze sociálně slabých rodin a jinak znevýhodněných občanů města. Za tuto nezištnou podporu patří manželům Soně a Milošovi Mročkovým vřelé díky, moc si jejich pomoci vážíme!

 v1v2vsonav-kvletvilal-lidvit-pvit-promvit-besvit-poklvid-dobrvit-dobr.obědKategorie: Valašské Meziříčí