Výlet dobrovolníků DC ADRA očima dobrovolnice
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Valašské Meziříčí
Main banner

Dobrovolnictví > Valašské Meziříčí

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA

Valašské Meziříči

Hřbitovní 1

757 01 Valašské Meziříčí

 

Mobil: 731 489 410

E-mail: dcvalmez@adra.cz


 

Hodiny pro veřejnost

Úterý: 11:00-12:30, 14:00-16:00 


 

 

 

 

Číslo účtu veřejné sbírky

808777808/0300

variabilní smybol 220


 ,,Pomáháme k úsměvu, pomáhejte s námi."

Výlet dobrovolníků DC ADRA očima dobrovolnice

20.6.2019

Sraz dobrovolníků byl stanoven na devátou hodinu dne 5. června 2019, kdy se sešlo celkem 16 žen různého věku. Výlet organizovala ADRA Valašské Meziříčí pro dobrovolníky Diakonie  ČCE : Hospic Citadela, Domov se zvláštním režimem, Denní stacionář,  Dobročinný obchod Darovánek a Domov pro seniory Valašské Meziříčí.

Počasí bylo opravdu zdařilé, přispělo k dobré náladě jak v průběhu cesty, tak po celou dobu pobytu v Olomouci. Prioritou našeho výletu byla návštěva Charity Olomouc, střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví, před jejíž budovou nás přivítala sympatická paní Milada Malíšková. Po uvedení do společenské místnosti, s nabídkou malého občerstvení, se paní Malíšková ujala prezentace a představení dobrovolnických služeb Charity Olomouc. Zaujala nás zejména služba poskytována bezdomovcům - výdej teplého jídla nejen v průběhu týdne, ale taktéž o víkendech, kdy výrazným způsobem pomáhá velké množství studentů. Získaly jsme mnoho informací o práci profesionálů i dobrovolníků, s poznatkem, že ochota mnoha lidi pomáhat potřebným je neutuchající, a často se jedná o obětavé seniory nebo dokonce lidi se zdravotním omezením, kteří jsou pro tuto službu zapáleni a často patří mezi nejspolehlivější.

Dalším našim průvodcem byla paní Veronika Velčovská, která nás seznámila s charitním obchodem Prodejnou u Samaritána a Dobročinným šatníkem pro lidi v nouzi. Obrovské prostory, táhnoucí se přízemím jinak neobydleného křídla budovy, jsou naplněny mnohdy doslovně po strop nábytkem, elektrospotřebiči, obrazy, knihami, oblečením, bytovými doplňky, hračkami, bižutérií, sportovním náčiním - prostě nepřeberné množství darovaného. Nepostradatelným nadšencem,“ vedoucí“ obchůdku je příjemná paní „seniorka“, s níž jsme měli možnost chvíli si povídat o provozu a způsobu prodeje v obchůdku. Bylo patrné, s jakou vášní a nasazením přijala roli koordinátora a prodejce a s výpomocí dalších dobrovolníků - důkaz o schopnosti a kreativitě lidi v důchodovém věku, kteří tvoří velkou část dobrovolnického „sboru“ nejen v Olomouci. Samozřejmě jsme se s vervou všechny ženy a dívky vrhly do prostor obchodu a odcházely s poklady směrem k útulné restauraci umístěné v prostoru Charity.
Přízemí bylo vyhrazeno prodejně Dobrodruhá , obchodu s originálními věcmi z druhé ruky a z chráněných dílen nebo firem, které svými výrobky podporují dobrou věc - oblečení, šperky, ručně vyráběná mýdla, dřevěné hračky, keramika, sklo, potraviny (káva, čaje, džemy, sirupy).
V poschodí je provozována vegetariánská restaurace, zde jsme s chutí poobědvaly. Poté jsme zamířily k nedaleké památce - Dómu na Václavském náměstí. Zahájení výstavby této skvostné památky započalo ve 14. století a dále pokračovalo napříč dalšími stoletími.
Následovala  vycházka hlavní třídou města, sledovaly jsme její architekturu, vzpomínaly na dobu mládí, kdy některé z nás v Olomouci bydlely nebo studovaly.
Hádejte, kde jsme ukončily náš výlet? Přece ve stylové kavárně na náměstí, kde jsme si pochutnaly na voňavé kávě a zmrzlinovém poháru. Pěkné počasí nás provázelo i cestou domů do Valašského Meziříčí. V autobuse jsme probíraly dojmy z výletu a přicházely s novými nápady, jak zpestřit naši dobrovolnickou práci v jednotlivých přijímajících zařízeních.
Bylo nám spolu dobře, děkujeme všechny za možnost prožít zajímavý a hezký den paní Nadě Šímové, která akci zorganizovala.

 Adriana Bulová, dobrovolnice ADRA   

výlet

ulice

 

123

bus

 

 Kategorie: Valašské Meziříčí