Jarní nábor dobrovolníků pro Otrokovice
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Zlín
Main banner

Dobrovolnictví > Zlín

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín

Burešov 4886

Zlín

 

dc.zlin@adra.cz

tel. 731 157 471

 

808777808/0300 v. s. 400

Děkujeme za podporu!

Partneři:
Jarní nábor dobrovolníků pro Otrokovice

11.3.2019

Právě teď hledáme kamarády pro klienty SENIORu, Naděje, Charity sv. Anežky a ŠLIKRu v Otrokovicích. Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou zaregistrovat nebo jen získat více informací ve středu 27. března 2019 mezi 13 a 17 hodinou v SENIORu C v Otrokovicích (tř. Spojenců vedle Společenského domu). 

Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá, záleží na tom, jaké cílové skupině se dobrovolník chce věnovat. Stačí věnovat hodinu nebo dvě týdně. Dobrovolníci mohou pomáhat seniorům v SENIORu Otrokovice, zdravotně postiženým lidem v NADĚJI Otrokovice nebo doučovat děti v rámci Terénní služby rodinám s dětmi Charity Otrokovice nebo ve ŠLIKRu.

Dobrovolnictví není přínosem jen pro klienty, ale také pro dobrovolníky samotné. Získají nové zkušenosti a přátele a především příjemně a užitečně stráví svůj volný čas.

 

Dobrovolnické programy v Otrokovicích

SENIOR Otrokovice

- úkolem dobrovolníků je zpříjemňovat volný čas seniorům - dobrovolníci si s klienty povídají, hrají hry, zpívají, doprovází je na procházky atd. Záleží na zájmu klienta. Jeden dobrovolník navštěvuje jednou za týden jednoho až dva klienty. Dobrovolníci mohou pomáhat v SENIORu - budově B i C.
-  více zde: www.senior-otrokovice.cz

 

NADĚJE Otrokovice

1. stacionář
- klienty jsou zde lidé s různým stupněm mentálního nebo fyzického postižení. Dobrovolník může pomoci např. při skupinových aktivitách nebo se věnovat konkrétnímu klientovi a povídat si s ním, doprovodit ho na nákupy nebo na procházku.

2. chráněné bydlení
- dobrovolníci pomáhají jako společníci a podpora klientům chráněného bydlení - účastní se společných aktivit, doprovází klienty
- více zde: www.nadeje.cz/otrokovice

 

 Terénní služba rodinám s dětmi – Charita Otrokovice

- jednou týdně doučování dětí ze základní školy předměty jako je např. matematika, fyzika, angličtina, chemie, přírodopis atd.
- více zde: http://www.otrokovice.charita.cz/sluzby-charity-otrokovice/terenni-sluzba-rodinam-s-detmi-tsr/

 

ŠLIKR Otrokovice

- dobrovolníci zde pomáhají zejména s doučováním dětí nebo při aktivitách, které se v klubu odehrávají
- více zde: http://www.unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikrKategorie: Zlín