18.4. 2012 proběhne veřejná sbírka na podporu dobrovolnických programů ve Znojmě a okolí
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

18.4. 2012 proběhne veřejná sbírka na podporu dobrovolnických programů ve Znojmě a okolí

14.3.2012

2647 hodin odpracovali dobrovolníci za rok 2011 v zařízeních sociální péče, konkrétně jde o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou, odlehčovací služby, centrum denních služeb a to jak ve Znojmě tak v okolí.

Všem ochotným dobrovolníkům patří velké díky za jejich snahu a úsilí, které vkládají do osob, jež jsou opuštěné nebo strádají po psychosociální stránce.

Pokud chcete podpořit činnost těchto ochotných lidí, kteří dělají dobrovolnickou práci bez nároků na odměnu, můžete darovat prostřednictvím veřejné sbírky finanční podporu. Sbírka se uskuteční 18. dubna 2012. Do sbírky budou dobrovolně zapojení studenti středních škol a dobrovolníci Dobrovolnického centra  ADRA Znojmo.

Výtěžek sbírky půjde na zmiňované dobrovolnické programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také na nově vznikající program zaměřený na děti a na dobrovolníky v Nemocnici Znojmo.

Sbírkou chceme také připomenout 20té narozeniny humanitární organizace ADRA v České republice.Kategorie: Znojmo