Dobrovolníci v době koronavirové
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Dobrovolníci v době koronavirové

14.4.2020

Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se v této době hlásí a nabízí pomoc. Moc si toho vážíme. Naše dobrovolnické centrum nabídlo pomoc seniorům v našem městě s obstaráváním nákupů. Aby tato činnost mohla začít, potřebovali naši dobrovolníci ochranné roušky a rukavice. Děkuji VŠEM, kteří reagovali a šili pro nás. Veliké díky patří i dobrovolníkům, kteří nejenže nakupovali, ale ve volných chvílích ještě šili roušky a potom je i distribuovali seniorům a potřebným. Do pomoci ve spolupráci se Sociálním odborem města Znojma se zapojilo do dnešního data 19 našich dobrovolníků, kteří opakovaně nakupují 29 seniorům. Bylo obstaráno 86 nákupů a rozdáno 605 roušek. Chci jim moc poděkovat za jejich laskavost a trpělivost. Senioři si velice této pomoci váží a odměnou je jejich opakující se díky. Věřím, že příjde čas, kdy se všichni obejmeme a řekneme, že jsme to spolu zvládli.

Dana Aulík Faragová, vedoucí DC Znojmo

 Kategorie: Znojmo