Mince denně
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Mince denně

12.6.2012

Kampaní Mince denně chce ADRA posílit základnu pravidelných dárců

Praha, 12. června 2012–U příležitosti 20. výročí založení pobočky v ČR odstartovala humanitární organizace ADRA počátkem června mediální kampaň s názvem Mince denně.

Cílem kampaně je rozšířit základnu drobných a pravidelně přispívajících dárců, díky kterým organizace bude moci okamžitě reagovat na přírodní katastrofy a jiné humanitární krize doma i v zahraničí, ale také realizovat dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí či dobrovolnické a vzdělávací projekty v České republice.

Dárcovský program Mince denně je založen na myšlence, že i drobný pravidelný finanční dar – pouhá mince denně – může znamenat významnou pomoc lidem v nouzi. „Lidé v České republice jsou velmi štědří, jakmile se přihodí katastrofa, nejsou ale zvyklí přispívat pravidelně a cíleně vybrané neziskové organizaci. Chceme proto veřejnosti vysvětlit, že největším přínosem je pomoc, která je dlouhodobá a pravidelná. Dárci mohou společně s námi pravidelně pomáhat, podporovat české i zahraniční projekty, aniž by zásadně zatížili svůj rozpočet. I mince denně pomůže a má velkou cenu,“ říká Jan Bárta, ředitel organizace ADRA.

Finanční prostředky z programu Mince denně jsou rozděleny na tři části: třetina je určena na podporu projektů v České republice, třetina na humanitární pomoc a rozvojové projekty v zahraničí, třetina na zajištění zázemí, rozvoje organizace a plánování projektů. U třetiny určené na domácí projekty si dárce může vybrat, který konkrétní projekt chce podpořit. Nejjednodušší způsob, jak se do programu Mince denně zapojit, je vyplnění jednoduchého on-line formuláře na webových stránkách www.mincedenne.cz .

ADRA tímto programem nahrazuje Velikonoční sbírku, kterou organizovala v předchozích deseti letech a při které dobrovolníci po dva dny vybírali peníze do kasiček od lidí na ulici.

Kreativní podobu mediální kampaně připravila reklamní agentura JWT Praha. Kampaň budou doprovázet televizní a rozhlasové spoty, reklama v tištěných i v on-line médiích, v Praze a ve vybraných městech pak navíc reklamní plakáty ve vlacích, v MHD prostředcích a na veřejných plakátovacích plochách. V průběhu kampaně také bude veřejnosti představen průzkum o drobném dárcovství vypracovaný společností STEM/MARK a na podporu programu Mince denně se v listopadu uskuteční koncert v Hard Rock Café v Praze.

ADRA patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. Pomáhá jak při živelných katastrofách a jiných mimořádných událostech doma i ve světě, tak v zahraničí při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů, jako je podpora vzdělání, zaměstnanosti, zajištění zdravotní a sociální péče. V České republice ADRA provozuje 10 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolníky ve 27 městech ČR; dobrovolníci se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, dětem a seniorům. V posledním květnovém týdnu si ADRA připomněla 20 let činnosti v ČR.

Více informací:

Michaela Kreuterová, koordinátorka kampaně Mince denně

mobil: 734795306, e-mail: michaela.kreuterova@adra.cz,

webová prezentace projektu: www.mincedenne.cz   Kategorie: Znojmo