Pomozte osamělým seniorům znovu se radovat ze života
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Pomozte osamělým seniorům znovu se radovat ze života

29.10.2011

Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by rádi zpříjemnili život osamělým seniorům v Domově pro seniory v Jevišovicích.

Projekt je zaměřen na zlepšení životní úrovně a psychického stavu seniorů v domově pro seniory prostřednictvím podpory a přátelství s dobrovolníky. Senioři jsou v ústavní péči ohroženi sociálním vyloučením až úplnou ztrátou kontaktů s vnějším okolním světem. Kvalita života seniora se snižuje po sociální ale i psychické stránce. V návaznosti na nedostatek psycho – sociálních a citových podnětů se zvyšuje i morbidita a klesá fyzická zdatnost seniorů. Zařízení sociálních služeb nahrazuje péči rodiny, personál však nemůže uspokojit všechny lidské potřeby. Senioři se tak často stávají osamělými bez smysluplné náplně dne a aktivit v rámci jejich zdravotních možností.

Pro seniory jsou chvíle strávené s dobrovolníky psycho-sociální podporou v jejich životě. Senior tak má možnost strávit plnohodnotně čas s lidmi, kteří jim do jejich života přináší motivaci a pocit potřebnosti. Přátelství dobrovolníka a seniora zabezpečuje uspokojení základních lidských potřeb, jako je potřeba lásky, úcty a sounáležitosti. Dobrovolnická činnost přináší však i možnost uspokojení svých potřeb samotným dobrovolníkům.

Náplní schůzek jsou společenské hry, čtení knížek, časopisů,  rukodělné aktivity, společné procházky, ale především povídání, jež opuštěným seniorům chybí často nejvíce.

Dále hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojovali při jednorázových společných akcích pořádaných DpS Jevišovice, p.o.

Potřebnost dobrovolníků a zájem o kontakt s nimi je vysoký.

Dobrovolnictví dává možnost pomáhat, snaží se navracet, propojovat mezigenerační vazby a neschovávat stáří za čtyři holé zdi.

V případě zájmu nás můžete navštívit každý lichý týden ve  čtvrtek od 16.30 – 17.30 hod. v zasedací místnosti na radnici v Jevišovicích.Schůzku je nutné si předem domluvit na telefonu 607 144 090.

 

Můžete také kontaktovat dobrovolnické centrum.Kategorie: Znojmo