Staňte se kamarády klientů na Eminu zámku
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Znojmo
Main banner

Dobrovolnictví > Znojmo

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Dolní Česká 13

669 02 Znojmo

 

Mobil: 607 144 090

E-mail: dana.aulik@adra.cz

 

Hodiny pro veřejnost

čtvrtek 13:00 – 17:00 hod

 

Bankovní spojení:

ČSOB, a. s., Praha

č. účtu veřejné sbírky: 808777808/0300, variabilní symbol  830

 

 

Dávám ti svůj čas,

Ochotu a úsměv,

Beru si za to zas,

Radost a osobní úspěch,

Od tebe cítím vděk,

Vytrhnu tě z osamění,

Obdivuju tvůj věk,

Léta lidi hodně změní,

Neboj se, jsem u tebe,

I když jsme si vlastně cizí,

Kamarádství, to je to, co lidem

dneska chybí.

                   P.P.

Staňte se kamarády klientů na Eminu zámku

30.10.2017

Posláním Emina zámku, p.o. je poskytování služeb sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo závislosti na návykových látkách ocitli v nepříznivé situaci. 

Hledáme ochotné dobrovolníky, kteří by vnesli do života osamělých klientů nový elán a naději.

Dobrovolníci působí jako společníci a na pravidelných návštěvách si s klienty nejčastěji povídají, zpívají, promítají fotky atd.

Chcete se stát dobrovolníkem? Kontaktujte nás zde.Kategorie: Znojmo