ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Opravdový svět [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => opravdovysvet [urlfull] => opravdovysvet [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 760 [right_node] => 957 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => opravdovysvet/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 2 [left_node] => 771 [right_node] => 836 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 65 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Základní školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => zakladni-skoly [urlfull] => opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 3 [left_node] => 788 [right_node] => 815 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1360 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 65 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Odpovědná spotřeba (ZŠ) [is_container] => 1 [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => odpovedna-spotreba-zs [urlfull] => opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/odpovedna-spotreba-zs [password] => [poradi] => 22 [hloubka] => 4 [left_node] => 811 [right_node] => 812 [id_menu_vertical] => ) )
Opravdový svět
Main banner

ADRA > Opravdový svět > Nabídka pro školy > Základní školy > Odpovědná spotřeba (ZŠ)

array(4) { [0]=> object(stdClass)#196 (26) { ["id_category"]=> int(44) ["id_type"]=> int(0) ["id_alias_category"]=> NULL ["id_podstromu"]=> NULL ["id_parent_category"]=> int(1) ["id_document"]=> NULL ["id_root_node"]=> int(1) ["id_modul"]=> NULL ["id_user"]=> int(3) ["id_layout"]=> NULL ["title"]=> string(16) "Opravdový svět" ["is_container"]=> bool(false) ["is_prefered"]=> bool(false) ["is_hide_column"]=> bool(false) ["is_perex"]=> bool(true) ["is_private"]=> bool(false) ["is_deleted"]=> bool(false) ["address"]=> string(0) "" ["url"]=> string(13) "opravdovysvet" ["urlfull"]=> string(13) "opravdovysvet" ["password"]=> NULL ["poradi"]=> int(4) ["hloubka"]=> int(1) ["left_node"]=> int(760) ["right_node"]=> int(957) ["id_menu_vertical"]=> NULL } [1]=> object(stdClass)#197 (26) { ["id_category"]=> int(60) ["id_type"]=> int(0) ["id_alias_category"]=> NULL ["id_podstromu"]=> NULL ["id_parent_category"]=> int(44) ["id_document"]=> NULL ["id_root_node"]=> int(1) ["id_modul"]=> NULL ["id_user"]=> int(16) ["id_layout"]=> NULL ["title"]=> string(19) "Nabídka pro školy" ["is_container"]=> bool(false) ["is_prefered"]=> bool(false) ["is_hide_column"]=> bool(false) ["is_perex"]=> bool(false) ["is_private"]=> bool(false) ["is_deleted"]=> bool(false) ["address"]=> string(0) "" ["url"]=> string(17) "nabidka-pro-skoly" ["urlfull"]=> string(31) "opravdovysvet/nabidka-pro-skoly" ["password"]=> NULL ["poradi"]=> int(4) ["hloubka"]=> int(2) ["left_node"]=> int(771) ["right_node"]=> int(836) ["id_menu_vertical"]=> NULL } [2]=> object(stdClass)#198 (26) { ["id_category"]=> int(65) ["id_type"]=> int(0) ["id_alias_category"]=> NULL ["id_podstromu"]=> NULL ["id_parent_category"]=> int(60) ["id_document"]=> NULL ["id_root_node"]=> int(1) ["id_modul"]=> NULL ["id_user"]=> int(16) ["id_layout"]=> NULL ["title"]=> string(17) "Základní školy" ["is_container"]=> bool(false) ["is_prefered"]=> bool(false) ["is_hide_column"]=> bool(false) ["is_perex"]=> bool(false) ["is_private"]=> bool(false) ["is_deleted"]=> bool(false) ["address"]=> string(0) "" ["url"]=> string(14) "zakladni-skoly" ["urlfull"]=> string(46) "opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly" ["password"]=> NULL ["poradi"]=> int(6) ["hloubka"]=> int(3) ["left_node"]=> int(788) ["right_node"]=> int(815) ["id_menu_vertical"]=> NULL } [3]=> object(stdClass)#199 (26) { ["id_category"]=> int(1360) ["id_type"]=> int(4) ["id_alias_category"]=> NULL ["id_podstromu"]=> NULL ["id_parent_category"]=> int(65) ["id_document"]=> NULL ["id_root_node"]=> int(1) ["id_modul"]=> NULL ["id_user"]=> int(16) ["id_layout"]=> NULL ["title"]=> string(27) "Odpovědná spotřeba (ZŠ)" ["is_container"]=> bool(true) ["is_prefered"]=> bool(false) ["is_hide_column"]=> bool(false) ["is_perex"]=> bool(false) ["is_private"]=> bool(false) ["is_deleted"]=> bool(false) ["address"]=> string(0) "" ["url"]=> string(21) "odpovedna-spotreba-zs" ["urlfull"]=> string(68) "opravdovysvet/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/odpovedna-spotreba-zs" ["password"]=> NULL ["poradi"]=> int(22) ["hloubka"]=> int(4) ["left_node"]=> int(811) ["right_node"]=> int(812) ["id_menu_vertical"]=> NULL } }

 

 

Hlavní donor

Logo České rozvojové agentury

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

 

 

Podporují nás

  

Naučmese

         

 

 

 

Partneři

Odpovědná spotřeba (ZŠ)

Cílová skupina:     ZŠ II. stupeň

Počet účastníků:   maximálně pro 32 žáků

Délka:                    180 minut (4 x 45 min.)

 

Anotace:

Žáci interaktivními aktivitami během programu zjistí, jak mohou sami ovlivnit svou odpovědnou spotřebu konkrétně u masa. Prozkoumají také souvislost mezi spotřebitelským chováním lidí v ČR (mezi tím, jaké maso jíme) a mezi životy lidí a zvířat i deštných lesů v Jižní Americe. Žáci se zamyslí se i nad tím, co vše nás ovlivňuje při nakupování, a zjistíme, proč bychom se měli zajímat o původ potravin.

 

Konkrétní cíle:

 

● Žáci odhalí souvislost mezi spotřebitelským chováním lidí v ČR a životy lidí v Jižní Americe -  konkrétně v případě produkce sóji a kuřecího masa.

● Žáci vyvodí důsledky pěstování sóji a kácení deštných lesů v Jižní Americe.

● Žáci navrhnou osobní alternativní možnosti svého spotřebitelského chování.

 

RVP pro ZŠ II. stupeň, průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Téma: Objevujeme Evropu a svět.

Rozvíjené hodnoty a postoje: Upevňuje osvojování vzorců chování evropského občana a smysl pro zodpovědnost.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Prohlubuje porozumění vlivu kulturních, ideologických a sociopolitických rozdílů na vznik a řešení globálních problémů v jejich vzájemných souvislostech;

prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv;

rozšiřuje a prohlubuje dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí, seberealizaci a řešení reálných situací v otevřeném evropském prostoru.

RVP pro ZŠ II. stupeň, průřezové téma: Environmentální výchova

Téma: Základní podmínky života; Lidské aktivity a problémy životního prostředí; Vztah člověka k prostředí.

Rozvíjené hodnoty a postoje: Vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování;  přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa; umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí; poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí; seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnost.

 

Základní pojmy: tropický deštný les/y, tropický deštný les v Jižní Americe, sója, domorodé obyvatelstvo tropického deštného lesa v Jižní Americe, dopady pěstování sóji na lokální komunitu a životní prostředí v Jižní Americe, zdravotní rizika spjatá s konzumací kuřat krmených sójou, snížení spotřeby kuřecího masa, vegetariánství, domácí produkce a malochov kuřat, biopotraviny, spotřeba a produkce kuřecího masa v ČR, produkce sóji v Jižní Americe, pesticidy a zdravotní rizika s nimi spojená, kontaminace půdy, sójové plantáže, odpovědná spotřeba