Třeboňský svět, říjen 2015 - Bohatství je v dávání
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

České Budějovice
Main banner

Dobrovolnictví > České Budějovice > O nás > Napsali o nás

Informace z centra:

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“

Platon

DC ADRA ČB
F. Šrámka 34
370 01 Č. Budějovice
dccb@adra.cz
+420 731 705 002

 

 

 

číslo účtu veřejné sbírky:
808777808/0300,
v.s. 240

Program Mince denně

Celkový počet návštěvníků: 

 

Třeboňský svět, říjen 2015 - Bohatství je v dávání

O sedmičce se říká, že je číslem plnosti. Přesně tolik let jsme jako Dobrovolnické centrum ADRA rozvíjeli dobrovolnickou služ­bu v Třeboni pro Domov seniorů v ulici Das-kabát. Každý, kdo pracuje s dobrovolníky, ví, že tato práce není vůbec jednoduchá, protože jako vysílající organizace musíte být neustále jakýmsi motorem, který vše pořád posouvá kupředu, a to s minimálním množstvím mož­ností. Není snadné v dnešní době vyhledávat lidi, kteří by byli ochotni někomu jinému, ci­zímu člověku věnovat kus sebe, svého času a energie. A vyhledat nestačí. Je nutné tyto lidi připravit pro službu, která je zrovna potřebná, neustále jim dodávat chuť a elán, udržovat v nich ono původní nadšení. V placeném za­městnání snadno přimějete podřízeného, aby dělal to, co je nutné, protože mu v případě ne­plnění povinností můžete sebrat prémie, po­hrozit vyhazovem apod. Ale v dobrovolnictví nemáte v rukou nic, než že chcete, aby ti druzí chtěli také.

Proto je často tak velmi složité, aby sama přijímající organizace byla současně vysílající, protože zaměstnanci různých domovů pro se­niory již nemají kapacitu na to, aby se s mož­nými dobrovolníky setkávali, aby je neustále motivovali, povzbuzovali, oceňovali a aby v případě potřeby vyhledávali dobrovolníky nové.

Až neuvěřitelně vnímavá k této otázce při­rozeného vlivu a vůdcovství v souvislosti se službou seniorům byla SOS v Třeboni, kon­krétně Marie Floriánová. Díky ní jsme směli každý rok oslovovat nově přicházející stu­denty, které ona sama v dobrovolnictví velmi podporovala. Zajistila nám zázemí v domově mládeže, kde jsme mohli se studenty pracovat a v této službě je i nadále rozvíjet a vzdělávat. Ve spolupráci s ostatními vyučujícími a vycho­vateli Marie Floriánová pomáhala připravovat pro seniory další navazující kulturní progra­my.

V září 2013 jsme obzvlášť ocenili její pro­fesionální přístup k přípravě programu při příležitosti návštěvy Taťány Kuchařové - od prohlídky školy, módní přehlídky, až po občer­stvení a přípravu zázemí pro vzájemné rozho­vory. Od začátku spolupráce v srpnu 2009 do léta 2015 se do dobrovolnické služby zapojilo celkem 188 žáků SOŠ a SOU, kteří odpracovali u seniorů 2 438 dobrovolnických hodin. Což je obrovské číslo, uvědomíme-li si, že to jsou hodiny ochoty, oběti a vědomého vytváření krásných mezilidských vztahů.

Není to jednoduchá služba, ale je krásná. Vedení školy pochopilo smysluplnost této práce i formu, jak uchopit myšlenku dobro­volnictví zcela prakticky. Dík tedy patří nejen studentům, kteří čas na škole využili tím nej­lepším možným způsobem, ale také zaměst­nancům školy, kteří pochopili nutnost rozvíjet mezigenerační rozhovor. A největší dík patří zástupkyni ředitele této školy, Marii Floriá­nové, která myšlenku propojování různých generací formou dobrovolnické služby nejen přijala, ale byla ochotná ji také rozvíjet, růz­nými způsoby ji podporovat a šířit často i za cenu vlastních obětí. Právě ona velmi dobře pochopila, že bohatství je v dávání.

Příležitostí k dobrovolnictví je všude kolem víc než dost. Je třeba se jen rozhodnout, že chceme být bohatí v tom nejsprávnějším slova smyslu. Mimochodem Domov seniorů v Daskabátech má pro nové dobrovolníky neustále dveře dokořán.