Jak na to?
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Jak na to?

Co získám zakoupením vybrané položky?

Nákupem na webových stránkách www.edonation.cz podporujete projekty organizace ADRA. Tím, že si vyberete konkrétní položky, podpoříte konkrétní projekty pomoci. Kromě dobrého pocitu z pomoci druhým pak od nás jako poděkování můžete, pokud si to budete přát, obdržet děkovný certifikát, a samozřejmě potvrzení o daru sloužící jako doklad pro snížení daňového základu, který dostanete na začátku nového kalendářního roku.


Co je darovací certifikát?

Náhled certifikátu eDonationPři tvorbě objednávky máte možnost objednat si i darovací certifikát, a to buď v elektronické nebo tištěné podobě. Pokud si přejete certifikát někomu darovat, napište prosím do poznámky, na jaké jméno máme certifikát vystavit. Zrovna tak napište do poznámky adresu, kam chcete certifikát odeslat, pokud se liší od Vašich kontaktních údajů. Samozřejmě Vám certifikát rádi zašleme i prázdný, budete-li si to přát. V případě, že si přejete certifikát zaslat v elektronické podobě, můžeme Vám do něj vložit Vaši fotografii. Stačí, když toto taktéž uvedete v poznámce a fotografii nám zašlete obratem na pr@adra.cz.


Jak je s penězi naloženo?

Finanční prostředky jsou po přijetí přeúčtovány do rozpočtu konkrétních projektů. Tak je zajištěno, že peníze budou využity jenom v rámci projektu, ke kterému se nakoupená položka váže.

Položky v eDonation prezentují to, co skutečně v rámci projektu, ke kterému se váží, nakupujeme či zařizujeme. Nabídku položek se snažíme pravidelně aktualizovat, aby odpovídaly potřebám lidí přímo na místě pomoci. Pokud se však stane, že přijde objednávka na větší množství položek, než je v konkrétním projektu třeba, může se stát, že za Vaše peníze bude v rámci daného konkrétního projektu zakoupen jiný předmět. V případě, že se pokryjí veškeré položky v daném projektu, použijeme darované prostředky na projekt jiný, s co nejpodobnějším zaměřením. Prostředky z programu eDonation se snažíme využívat co možná nejúčelněji a nejefektivněji. Děkujeme za pochopení.


Jak postupovat při objednávce?

Je to snadné. Na www.edonation.cz si vyberete položky a vložíte je do košíku. Z košíku můžete dále pokračovat v nákupu, případně rovnou přejít k tvorbě objednávky. Obsah košíku si můžete kdykoliv v průběhu nákupu zkontrolovat kliknutím na Košík v levém menu. Při tvorbě objednávky budete nejprve dotázáni, zda jste právnická či fyzická osoba, poté se již dostanete na stránku, kde musíte vyplnit své kontaktní údaje, abychom Vám mohli zaslat potvrzení o daru pro snížení daňového základu, případně certifikát. Do poznámky v objednávkovém formuláři napište všechny specifické požadavky, např. na koho má být vystaven certifikát, kam jej případně máme poslat.


Je možné, abyste certifikát zaslali rovnou někomu, koho chci obdarovat?

Ano, je to možné. Stačí jen napsat do poznámky, komu chcete certifikát věnovat a kam jej máme zaslat.


Jak dlouho trvá, než certifikát dostanu?

Tištěné certifikáty se snažíme odesílat co nejrychleji. Certifikát obdržíte do 2 - 3 pracovních dnů po obdržení platby na náš účet. Bankovní převod trvá většinou jeden den.


Mám nějakou zpětnou vazbu o využití peněz za certifikát?

Ano, informace o našich projektech uveřejňujeme na našich webových stránkách www.adra.cz a také ve výročních zprávách, které jsou ke stažení zde.


Co je potvrzení o daru?

Potvrzení o daru umožňuje zaměstnancům i podnikatelům, tedy fyzickým i právnickým osobám, odečíst si hodnotu daru od daňového základu. V praxi to znamená, že potvrzení můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se Vám sníží daňový základ. Na základě údajů z přihlášky Vám na přelomu roku pošleme potvrzení o přijetí daru.

Podmínky pro fyzické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů):  Fyzické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svého darů a to tehdy, pokud celková hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok). V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet také ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2., a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů): Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu svého darů a to tehdy, pokud celková hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.


Proč musím na potvrzení o daru čekat až na začátek nového kalendářního roku?

Potvrzení o daru posíláme vždy na začátku roku následujícího, a to v dostatečném předstihu před termínem podání daňového přiznání. Je to z toho důvodu, abychom dárcům, kteří během roku pošlou více darů, mohli vystavit pouze jedno souhrnné potvrzení.


Co mám dělat, když nastane nějaký problém?

V takovém případě nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 603 170 852 nebo na e-mailu edonation@adra.cz. Věříme, že se nám podaří problém rychle vyřešit.


Jak hospodaří organizace ADRA?

Finanční prostředky na zajištění pomoci druhým lidem ADRA získává od dárců a podporovatelů ze strany široké veřejnosti, firem, státních institucí nebo nadací.

V roce 2017 putovalo 91 % všech získaných prostředků od dárců a od veřejných institucí na zahraniční a domácí projekty, jejichž cílem je pomáhat lidem v nouzi a také na vzdělávací projekty. Největší část prostředků byla využita na podporu dobrovolnických center v ČR. Na zajištění administrativy a rozvoje organizace bylo použito pouze 9 %, v případě prostředků z veřejných sbírek je na administrativu použito pouze 5 %.

S finančními prostředky se ADRA snaží nakládat co nejúsporněji. Nahlédněte do  výroční zprávy a sami se přesvědčte.