eDonation
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Dary

Keňa - Zdravotní středisko Itibo

Lokalita: Keňa

Keňa je zemí obrovských ekonomických i sociálních rozdílů. Přes rychlý ekonomický růst patří mezi 30 nejchudších zemí světa a více jak polovina Keňanů žije pod hranicí chudoby. Lidé jsou zde odkázáni na nedostatečnou nebo zcela chybějící zdravotní péči. Mnoho pacientů umírá zbytečně i na choroby nebo úrazy, které jsou běžně léčitelné. Venkovská oblast Itibo je region v západní Keni se zvýšeným výskytem malárie a cca 15% obyvatel je nakaženo virem HIV.

Zdravotnické středisko ITIBO, které zde ADRA provozuje, nabízí péči 200 000 lidí z širokého okolí, kteří by jinak k lékařskému ošetření neměli vůbec přístup. Jako jediná organizace sem ADRA posílá nejen české lékaře, ale i studenty medicíny, kteří zde místní pacienty ošetřují, léčí tropické nemoci, ale i běžné infekce.


Díky stáži v Itibo jsem si uvědomila, jak důležitá je ve zdravotnictví týmovost a pokora a naučila jsem se pacienty mnohem více vnímat jako celek.Věřím a doufám, že i naše práce byla přínosem pro místní komunitu a že jsme mnoha pacientům umožnili přístup ke kvalitní zdravotní péči, která jinak v oblasti téměř není dostupná.” - Veronika, 3.LF UK

 


Dary

Léčebná procedura v Keni

Zajistěte podvyživeným dětem krátkodobé podávání infuzní léčby při hydrataci organismu.

Cena 150 CZK
Počet kusů  

Antibiotika do Keni

Podané antibiotikum zabrání trvalým následkům nemoci. Podejte antibiotika, zachraňte zdraví.

Cena 400 CZK
Počet kusů  

Zdraví pro Keňany

Léčení velmi závažných onemocnění dětí a dospělých na jednotce intenzivní péče v Itibu.

Cena 1500 CZK
Počet kusů