eDonation
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Dary

Podpora dobrovolnických center

Lokalita: Česká republika

Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí jejich života.

Dobrovolníci pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za nimi do nemocnic, domovů pro seniory, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospiců a věnují jim svůj čas.

“Vždy se na Zuzku a Rozinku moc těším. Počítám dny a pak už i hodiny. Tak mne potěší! A navíc jsme tři generace, které jsou spolu.” Marta, seniorka


Dary

Povinné pojištění pro dobrovolníky

Zajistěte povinné pojištění 3 dobrovolníkům na rok. Svou péčí přinášejí novou radost ze života seniorům, nemocným dětem a dalším.

Cena 220 CZK
Počet kusů  

Proškolení jednoho dobrovolníka

Dobrovolník musí mít hlavně dobrou vůli pomáhat. Ty naše ale i školíme, aby neztráceli hlavu v nečekaných situacích.

Cena 260 CZK
Počet kusů  

Měsíční cestovné pro dobrovolníky

Nemůžete dobrovolničit sami? Proplaťte cestu dobrovolníka za pomocí a umožněte mu pomáhat i v odlehlých lokalitách.

Cena 500 CZK
Počet kusů  

Česká Lípa » Podpora dobrovolnických center » Dobrovolnické centrum Česká Lípa


Pobočka v České Lípě byla založena jako desátá v pořadí v rámci celé ADRY ČR v roce 2009. Její první aktivitou bylo Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni a terénní sociální průzkumy pro město. Od ledna 2010 začalo po získání akreditace u MV ČR působi...
 

Frýdek-Místek » Podpora dobrovolnických center » Dobrovolnické centrum Frýdek-Místek


Hlavním posláním Dobrovolnického centra ADRA je podpora dobrovolnictví ve smluvních organizacích, jež poskytují služby a péči dětem, mládeži, seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s těžkým onemocněním. Dobrovolnické centrum ADRA poskytuje smluvním...
 

Havířov » Podpora dobrovolnických center » Dobrovolnické centrum Havířov


Dobrovolnické centrum ADRA Havířov vzniklo v roce 2013, kdy převzalo některé dobrovolnické programy od Dobrovolnického centra Frýdek - Místek, které již několik let působilo v Havířově, ale i v jiných městech v okrese Karviná. V současné době realizujeme již 2...
 

Ostrava » Podpora dobrovolnických center » Dobrovolnické centrum Ostrava


Posláním dobrovolnického centra ADRA Ostrava je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují – a to na území města Ostravy a v jeho okolí. DC ADRA Ostrava vysílá dobrovolníky do zdravotních a sociálních zařízení, ale také ...