ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

eDonation

Dobrovolnické centrum Ostrava

Lokalita: Ostrava

Posláním dobrovolnického centra ADRA Ostrava je propojovat svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem lidí, kteří pomoc potřebují – a to na území města Ostravy a v jeho okolí.

DC ADRA Ostrava vysílá dobrovolníky do zdravotních a sociálních zařízení, ale také přímo do jednotlivých domácností, a to celkem ve 20 dobrovolnických programech. Pomáháme osamělým a nemocným seniorům jak v domovech pro seniory a v léčebnách dlouhodobě nemocných, tak v domácnostech, dětem v nemocnicích, v kojeneckém ústavu i v pěstounských rodinách, lidem s postižením žijícím v zařízení a také nevyléčitelně nemocným dětem v domácí péči.

Dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na finanční odměnu lidem, kteří to potřebují a společně s nimi tráví volný čas, stávají se těmto lidem společníky a často i blízkými přáteli.

Dobrovolnické centrum dobrovolníky vyhledává, školí, pečuje o ně, podporuje je a motivuje k další činnosti.

PODPOŘTE ČINNOST DOBROVOLNICKÉHO CENTRA!


Položky v této lokalitě

Návštěva ZOO – dítě z pěstounské rodiny + dobrovolník

Děti žijící v pěstounských rodinách mají často za sebou složitá období ve vlastní rodině či v ústavním zařízení. Jsou emočně a vztahově nevyzrálé, obtížně si hledají místo v kolektivu, mají málo kamarádů. Z raného dětství jim chybí mnoho „obyčejných“ zážitků.

Blízkými kamarády se těmto dětem stávají dobrovolníci, kteří s nimi tráví volný čas smysluplně a jsou zde jen pro ně. Jednou z oblíbených aktivit dítěte s dobrovolníkem je návštěva ZOO. Pro některé z těchto dětí se může jednat o vůbec první takovouto zkušenost. Radost v dětských očích při návštěvě jednotlivých pavilonů je odměnou nejen pro dobrovolníka.

DARUJTE JIM NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK!

Cena 190 CZK
Počet kusů  

Proškolení 1 dobrovolníka

Aby byl dobrovolník opravdu dobrým dobrovolníkem, krom srdce na dlani a chuti pomáhat, musí být řádně vyškolen a vybaven potřebnými vědomostmi a informacemi. Každý nový dobrovolník prochází půldenním odborným školením, na kterém se dozví vše o svých právech a povinnostech, o náplni dobrovolnické činnosti dle zákona. Součástí školení jsou také informace o klientech a uživatelích, za kterými bude dobrovolník docházet, dále školení v oblasti bezpečnosti práce, dle potřeby také názorná ukázka manipulace s invalidním vozíkem. Toto školení je sice pro dobrovolníky zdarma, náklady však hradí dobrovolnické centrum.

Cena 260 CZK
Počet kusů  

Návštěva divadla – senior + dobrovolník

Pro seniory, ke kterým naši dobrovolníci dochází, je návštěva divadla často již něco nedosažitelného, něco, na co už si sami netroufají a zároveň po takovém zážitku touží. Mnozí z nich navštěvovali divadlo pravidelně a kulturní život pro ně ustal ve chvíli, kdy se stali méně samostatnými. Díky Vaší pomoci mohou tito lidé prožít krásný kulturní večer, který by bez ní už nejspíše zažít nemohli.

Cena 600 CZK
Počet kusů