ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

NULL

eDonation

Podpora vzdělávání dětí syrských uprchlíků v Libanonu

Lokalita: Libanon

Od začátku občanské války v Sýrii zemi opustily čtyři miliony lidí. Více než milion z nich odešel do sousedního Libanonu, malé země o velikosti Středočeského kraje, kde je nyní každý čtvrtý obyvatel uprchlíkem ze Sýrie. Jelikož v Libanonu nejsou uprchlické tábory, žije většina uprchlíků v přeplněných bytech, kde několik rodin sdílí jednu místnost, nebo v rozestavěných budovách bez oken, někdy i zdí.

Situace nejvíce doléhá na děti uprchlíků, kterých je v zemi více než 300 tisíc. To je více než, kolik je zapsaných dětí v libanonských státních školách. Na to, aby posílaly své děti do soukromých škol, rodiny nemají prostředky. Většina syrských dětí tak zůstává bez vzdělání a pomáhají svým rodinám s obstaráváním živobytí. Chodí žebrat, prodávají na ulicích nebo pracují na stavbách.

Ačkoli počet syrských dětí v libanonských státních školách roste, situace není jednoduchá. Osnovy se liší od těch syrských a řada dětí nechodila několik let do školy nebo jen sporadicky, protože se rodiny vlivem války musely několikrát stěhovat.

ADRA proto v roce 2014 založila školu, kde se děti syrských uprchlíků můžou zdarma vzdělávat a připravují se na zápis do státních škol. Centrum se tak snaží překlenout rozdílné osnovy v Libanonu a Sýrii, poskytuje speciální pomoc dětem, které nechodily delší dobu do školy, a těm s psychickými problémy poskytuje odbornou pomoc. Po jednom roce v centru se je většina dětí schopna zapojit do výuky ve státních školách.

Pomozte spolu s námi, aby děti uprchlíků mohly chodit do školy a měly šanci v životě uspět.


Položky v této lokalitě

Balíček s hygienickými potřebami

Vzhledem k nouzi, kterou rodiny uprchlíků trpí, jím chybí často i základní potřeby. Za 150 Kč je možné pořídit základní hygienické potřeby, jako jsou mýdla, šampóny a zubní kartáčky, pro jedno dítě a jeho rodinu na jeden měsíc. Dobrá hygiena umožňuje předcházet častým nemocem a i takovýmto darem lze přispět ke vzdělání dětí uprchlíků.  

Cena 150 CZK
Počet kusů  

Svačina pro jedno dítě na měsíc

Většina rodin syrských uprchlíků má problém se zajištěním i základních životních potřeb. Pro děti je svačina poskytovaná ve škole často jediným pravidelným výživným jídlem. Každý školní den děti dostávají sendvič z tradičního chleba, ovoce a zeleninu. To jim umožní zahnat hlad a ony se tak mohou plně soustředit na výuku.

Cena 400 CZK
Počet kusů  

Školní batoh s učebnicemi a psacími potřebami pro jedno dítě na jedno pololetí

Rodiny syrských uprchlíků jsou nesmírně chudé. Často si nemůžou dovolit ani základní školní potřeby pro své děti. Škola Adry jim proto poskytuje batoh, učebnice a potřebné pomůcky, aby mohly děti docházet do školy.

Cena 480 CZK
Počet kusů  

Pomůcky na výtvarnou výchovu

Vedle předmětů jako je arabština, angličtina, matematika a přírodopis mají děti ve škole Adry také výtvarnou výchovu. Výtvarná výchova a s ní spojená tvořivá činnost je důležitá pro rozvoj jemné motoriky, poznávacích schopností, kreativity a komunikačních dovedností. Pro děti uprchlíků má ale také nesmírný terapeutický význam. Výtvarné aktivity jsou ve škole naplánovány tak, aby dětem pomohly vyrovnat se s prožitým traumatem, ztrátou domovo i blízkých. Váš dar zajistí potřeby na výtvarnou výchovu (výkresy, pastelky, barvy, apod.) pro jednu třídu s 20 dětmi na jedno pololetí. 

Cena 1150 CZK
Počet kusů