eDonation
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Dary

Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách

Lokalita: Moldavsko

Až donedávna byly v Moldavsku děti s poruchami učení, různými postiženími, byť jen mírnými, nebo děti z etnických menšin posílány do speciálních ústavů, které přispívaly k jejich sociálnímu vyloučení. Situace se však začala měnit v roce 2011, kdy se ADRA ČR zasloužila o otevření první inkluzivní školky v Moldavsku. Následovaly další dvě školky na jihu země a vypracování národního manuálu pro zavádění inkluzivního vzdělávání v institucích předškolního vzdělávání.

V roce 2015 a 2016 se v rámci projektu konají školící a osvětové aktivity pro pracovníky a rodiče v 8 školkách zaměřené na snižování předsudků vůči dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami a zohledňování jejich potřeb ve výuce.

Zejména na venkově je v Moldavsku problém s přístupem k pitné vodě. Většina domácností a institucí závisí na čerpání vody ze studní, které jsou kontaminované dusičnany, pesticidy a odpadními vodami z latrín a netěsnících septiků – na venkově nejsou vodovody, ani kanalizace. Situaci dále komplikují nedostatečné hygienické návyky. Výsledkem je vysoká nemocnost obyvatel, která zvyšuje u dětí absenci ve vyučování a u dospělých snižuje práceschopnost.

Projekt proto vybaví deset školek vodními filtry a malou čističkou odpadních vod. 


Dary