ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

NULL

eDonation

Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách

Lokalita: Moldavsko

Až donedávna byly v Moldavsku děti s poruchami učení, různými postiženími, byť jen mírnými, nebo děti z etnických menšin posílány do speciálních ústavů, které přispívaly k jejich sociálnímu vyloučení. Situace se však začala měnit v roce 2011, kdy se ADRA ČR zasloužila o otevření první inkluzivní školky v Moldavsku. Následovaly další dvě školky na jihu země a vypracování národního manuálu pro zavádění inkluzivního vzdělávání v institucích předškolního vzdělávání.

V roce 2015 a 2016 se v rámci projektu konají školící a osvětové aktivity pro pracovníky a rodiče v 8 školkách zaměřené na snižování předsudků vůči dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami a zohledňování jejich potřeb ve výuce.

Zejména na venkově je v Moldavsku problém s přístupem k pitné vodě. Většina domácností a institucí závisí na čerpání vody ze studní, které jsou kontaminované dusičnany, pesticidy a odpadními vodami z latrín a netěsnících septiků – na venkově nejsou vodovody, ani kanalizace. Situaci dále komplikují nedostatečné hygienické návyky. Výsledkem je vysoká nemocnost obyvatel, která zvyšuje u dětí absenci ve vyučování a u dospělých snižuje práceschopnost.

Projekt proto vybaví deset školek vodními filtry a malou čističkou odpadních vod. 


Položky v této lokalitě

Filtry pro systém reverzní osmózy

Jedním z použitých procesů na čištění vody je reverzní osmóza. Instalovaný filtr je však třeba vyměnit přibližně každých šest měsíců a každá školka tedy potřebuje dva na jeden rok. Foto ilustrační.

Cena 220 CZK
Počet kusů  

Balíček psacích potřeb a vzdělávacích materiálů pro workshop s dětmi, pedagogy a rodiči

Osvětové aktivity/workshopy mají interaktivní charakter. Je k nim třeba řada psacích potřeb a vzdělávacích materiálů.

Cena 550 CZK
Počet kusů  

Mechanický filtr

Další částí systému na čištění vody je filtr na odstraňování pevných nečistot. Jeho výměna je nutná jednou za rok, aby filtry na čistou vodu správně fungovaly. Foto ilustrační.

Cena 600 CZK
Počet kusů  

Osvětový program v rádiu

Pozitivní dopady projektu zajišťuje vysílání série osvětových programů v místním rádiu. Ty jsou zaměřené na různá témata spojená s ochranou životního prostředí, vody a vzděláváním. Celkem bude v rámci projektu realizováno 35 programů s délkou 40 minut. Foto ilustrační.

Cena 2200 CZK
Počet kusů