eDonation
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Dary

Myanmar (Barma) - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit

Lokalita: Myanmar (Barma)

Myanmar (Barma) v posledních letech čelí opakovaně ničivým přírodním katastrofám. V roce 2015 se v administrativní oblasti zvané Čjinský stát jednalo o cyklon Komen, v roce 2017 Cyklon Mora. Záplavy, eroze a sesuvy půdy poškodily zavlažovací kanály a připravily místní obyvatelstvo o zdroje obživy. Vedle přírodních katastrof je Barma sužována také vnitropolitickými konflikty.

V Kačjinském státě žije okolo 100 000 vnitřně přesídlených osob v provizorních táborech, přičemž někteří již více než pět let. Velkou část z nich tvoří děti a mladiství, jejichž rodiny nemají prostředky na zaplacení nákladů spojených s jejich vzděláváním. V roce 2019 se proto zaměříme na poskytnutí finanční podpory pro 392 dětí a mladých lidí žijících v táborech pro vnitřně vysídlené osoby v Kačjinském státě bez možnosti vzdělávání. Dále budeme pokračovat v obnově poničené infrastruktury v Čjinském státě a vybereme dalších 12 obcí, které aktuálně pomoc potřebují nejvíce. Opravíme zde infrastrukturu včetně cest a přístupu k vodě, a to skrze metodu Cash for Work, která zároveň zlepší životní podmínky 720 domácností.

Projekt "Zlepšení přístupu ke vzdělání a obnova živobytí metodami Cash for Education a Cash for Work v rámci Kačjinského a Čjinského Státu, Myanmar" je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

 


Dary

Mzda pro myanmarské pracovníky na 5 dní

Další příjem zlepší životní úroveň rodin. Odvedená práce zase přispěje k obnově cest a lávek zničených po povodních.

Cena 310 CZK
Počet kusů  

Měsíční školní docházka pro dítě z uprchlického tábora v Myanmaru

Mnohým z nich je 12 let, neumí číst ani psát. Děti, žijící v provizorních táborech již 5 let, do školy nikdy nechodily. Umožněme jim to.

Cena 520 CZK
Počet kusů  

Materiál na opravu infrastruktury v Myanmaru

Zakupte materiál na opravu lávky ve vesnicích postižených povodněmi v Myanmaru - např. trubky, cement, štěrk, dřevo.

Cena 1000 CZK
Počet kusů