ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

NULL

eDonation

 

Projekt "Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika"

Učebnice a pomůcky pro 1 školáka na 4 měsíce

Nedostatek školních pomůcek a učebnic komplikuje v Bangladéši výuku. Děti si musí často psát poznámky z několika předmětů do jednoho sešitu, navzájem si půjčují učebnice, tužky a další školní pomůcky. Navíc se, kvůli chybějícím školním potřebám a učebnicím, nemohou často ani učit doma. Váš dar zajistí jednomu školákovi potřebné učebnice, sešity do všech předmětů, dostatek tužek, pastelek, pravítko a gumu na 4 měsíce výuky.

Cena 190 CZK
Počet kusů  

Výživné jídlo pro 1 dítě na měsíc

Děti ze slumu Čalantika chodí do školy často hladové a jídlo, které dostanou v centru, bývá jejich jediným hlavním jídlem. Váš příspěvek zajistí jednomu školákovi každý den výživný teplý oběd a svačinu na celý měsíc. K obědu je nejčastěji polévka z červené čočky, rýže a zeleninové kari s vejcem nebo kouskem masa, ke svačině ovoce a pečivo. Částka 11 Kč pro nás v ČR znamená jen pár drobných, v Bangladéši však denně pomůže jednomu dítěti z Čalantiky, aby nehladovělo a dobře prospívalo.

Cena 250 CZK
Počet kusů  

Balíček hygienických potřeb pro 1 dítě

Součástí vzdělávání, které se dětem ve slumovém centru dostává, je i osvěta v oblasti hygienických návyků. Děti se učí čistit si zuby, mýt si ruce mýdlem, česat se a přicházet do školy čisté a upravené. Nákupem balíčku zajistíte jednomu školákovi základní potřeby pro provádění každodenní hygieny doma. Balíček obsahuje zubní kartáček s pastou, tělové mýdlo a mýdlo na praní, hřeben, krém na pokožku a kokosový olej na vlasy.

 

Cena 290 CZK
Počet kusů  

Školní batoh s výbavou

Častý důvod, proč rodiče v bangladéšských slumech děti do školy neposílají, je fakt, že si nemohou dovolit koupit ani základní školní pomůcky. Místo školního batohu se běžně používají sáčky od cementu nebo od rýže. Váš dar zajistí jednomu dítěti základní školní výbavu, kterou nezbytně potřebuje každý bangladéšský školák: školní batoh, tabulku na psaní křídou, křídy, sadu sešitů, tužky, pastelky, pravítko, ořezávátko a gumu.

Cena 330 CZK
Počet kusů  

Měsíční školní docházka pro 1 školáka

V chudinských slumech v Bangladéši stále nechodí do školy více jak 2, 4 miliónů dětí. Nejčastější příčinou bývá chybějící předškolní příprava, dětská práce a nedostatek rodinných financí na školní pomůcky. Váš dar zajistí jednomu školákovi možnost chodit celý měsíc do vzdělávacího centra Čalantika, kde se naučí číst a psát v místní bengálštině a osvojí si základy matematiky, angličtiny a všeobecných znalostí, aby mohl za rok nastoupit do běžné státní školy. Částka pokrývá plat učitele, nájem, školní pomůcky a učebnice, jídlo i lékařskou péči na celý měsíc.

Cena 510 CZK
Počet kusů  

Roční kurz čtení, psaní a počítání pro 1 maminku

Téměř polovina dospělých lidí v Bangladéši neumí číst a psát. Ve slumech je to dokonce 7 lidí z 10. Otcové rodin z Čalantiky většinou celé dny pracují, takže kurz základů gramotnosti je velmi žádaný hlavně mezi místními ženami (maminkami, babičkami a tetami dětí), které se starají o domácnost. Když se naučí číst a psát, mají šanci sehnat lépe placenou práci, ale hlavně dokáží vlastním dětem pomáhat s přípravou na vyučování. Kromě čtení, psaní a počítání se ženy dozvídají více o tématech zdraví, hygieny, prevence nemocí a svých právech. Váš dar zajistí potřebné učebnice, vzdělávací pomůcky a plat učitele pro jednu maminku na rok.

Cena 790 CZK
Počet kusů  

Lékařská péče pro 1 rodinu na rok

Rodiny ze slumu Čalantika žijí v neutěšených hygienických podmínkách a pravidelnou lékařskou péči si, podobně jako mnoho dalších obyvatel z chudinských čtvrtí v Bangladéši, nemohou dovolit. Časté infekce a jiná onemocnění pak přímo ohrožují zdraví a život nejen nemocného, ale i celé jeho rodiny. Proto jsou preventivní prohlídky a ošetření v centru Čalantika tak důležité. Váš dar zajistí lékařskou péči pro jednoho školáka a celou jeho rodinu na rok.

Cena 1200 CZK
Počet kusů  

Kurz šití pro základní obživu pro 1 maminku

Kromě vzdělání pro děti nabízí centrum Čalantika také několik odborných kurzů pro ženy. Jejich cílem je nabídnout jim lepší pracovní kvalifikaci a nové možnosti obživy. Bangladéš je jedním z největších světových výrobců textilu a tak velmi žádaná a praktická dovednost v Čalantice je ruční a strojové šití.  Váš dar zaplatí náklady tříměsíčního krejčovského kurzu pro jednu maminku. Částka pokrývá potřebné šicí potřeby a materiály, plat školitele a 60 % ceny šicího stroje, na který si žena může po kurzu ušetřit a odkoupit si ho. Stabilizovaná finanční situace má zásadní dopad na celou rodinu a často rozhoduje o tom, zda děti budou moci chodit pravidelně do školy.

Cena 2050 CZK
Počet kusů  

Měsíční plat učitele v centru

Kvalita výuky je závislá na kvalitě učitele. Váš dar zaplatí měsíční plat jedné ze dvou kantorek, které v centru v dopoledních a odpoledních blocích učí celkem 80 dětí z nejpotřebnějších rodin. Pro naše učitelky pořádáme pravidelná školení, aby měly odpovídající podporu při učení a v přístupu k dětem.

Cena 4100 CZK
Počet kusů  

Měsíční nájem celého centra Čalantika

Vzdělávací centrum Čalantika se nachází v těsné blízkosti stejnojmenného chudinského slumu. Prostory pronajímáme od místního majitele, který myšlenku centra vítá a podporuje ji. Jedná se o důstojné prostory ve zděné budově se třemi učebnami, kuchyňským koutem, malou kanceláří a sociálním zařízením. Centrum poskytuje bezpečné a čisté zázemí pro děti, které jinak žijí v chatrčích z bambusu, plechu a igelitu. Váš dar zajistí měsíční nájem prostor pro dobré fungování centra.

Cena 8900 CZK
Počet kusů  

 

Projekt "Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids"

20 obědů dětem

Pestrá strava, základ zdraví! Kvalitní jídlo zajistí malým školákům nejen dobré zdraví, ale i lepší výsledky ve škole. Kupte bangladéšským dětem výživné jídlo a podpořte jejich zdravý vývoj.

Cena 210 CZK
Počet kusů  

Sešity a učebnice

Knihy a sešity poslouží dětem k učení nejen ve škole, ale i doma. Zopakují si probíranou látku, napíšou úkoly a dostanou jedničky. Darujte školákům sešity a učebnice, naučí se rádi více!

Sada obsahuje 12 sešitů a 46 učebnic dle potřeby jednotlivých ročníků.

Cena 320 CZK
Počet kusů  

Školní uniforma

Dobře ušitá a slušivá uniforma je snem každého školáka. Stírá sociální rozdíly mezi dětmi a napomáhá k jejich integraci do třídního kolektivu. Kupte školákovi uniformu a bude se ve škole cítit dobře.

Sada obsahuje 2 uniformy.

Cena 425 CZK
Počet kusů  

Boty a oblečení

Šaty dělaj člověka, to je pravda odvěká! Ale sirotkům je už rodiče nekoupí… Kupte sirotkovi nové botky a oblečení, aby nemusel celý rok chodit jen v ušmudlané uniformě, neřku-li bos.

Cena 525 CZK
Počet kusů  

Sportovní potřeby

Fotbalový míč, badminton nebo obyčejné švihadlo jsou pro děti vytouženým dárkem. Zahrají si, nezlobí, rychle rostou, dobře spí. Kupte dětem sportovní náčiní a podpořte jejich harmonický rozvoj.

Cena 630 CZK
Počet kusů  

Škola a třída

Školní prostředí napomáhá výuce. Do každé třídy patří lavice, tabule, osvětlení a ventilátor. Na dvorek studna a je-li škola větší tak i slepice, koza, nebo tele. Darujte je škole a pomůžete dětem.

Cena 700 CZK
Počet kusů  

 

Projekt "Podpora dobrovolnických center"

 

Projekt "Zdravotní středisko Itibo"

Krátkodobé podávání infuzní léčby při hydrataci organismu u podvyživených dětí

Částka 150 Kč pokrývá náklady na pořízení setu pro podávání infuzní léčby, infuzní roztoky a vitamíny.

Cena 150 CZK
Počet kusů  

Preventivní zubní péče a ošetření pro jedno dítě

Částka 200 Kč pokrývá náklady na preventivní zubní ošetření pro jedno dítě (dezinfekce, mulové a vatové čtverce, injekční stříkačka a jehla na anestezii při extrakci, nebo vrtání, znecitlivující injekční roztok – Lidocain, výplňové hmoty). Zdravotníci v Itibu se snaží předcházet zubním onemocněním a chránit malé pacienty ještě před vznikem stomatologických problémů. Tento přístup je výrazně snadnější, než rozvinuté onemocnění později léčit. Pro mnoho obyvatel Keni je však stomatologické ošetření luxusem, který si nemohou dovolit.

Cena 200 CZK
Počet kusů  

Zdravotnický materiál pro drobné chirurgické zákroky

Do nemocnice v Itibu často přicházejí lidé s řeznými či sečnými ranami. Rychlé šití zachraňuje životy. Včasné ošetření zranění vede k výraznému snížení rizika rozšíření sněti a dalších infekčních nemocí. Částka 300 Kč pokrývá náklady na nákup tohoto materiálu a lékařské úkony:  dezinfekce, gázové sterilní čtverce, chirurgické šití, náplast, injekční stříkačka a jehla na anestezii, znecitlivující injekční roztok - Lidocain, injekční stříkačka a jehla na aplikaci očkování proti tetanu, 2x převaz.

Cena 300 CZK
Počet kusů  

Antibiotika pro léčbu pacientů v Itibu

Díky příspěvku na nákup antibiotik mohou zdravotníci ve středisku léčit nemoci v raných stádiích a předcházet tak trvalým následkům. Tím výrazně zvyšují kvalitu života pacientů. Příspěvek ve výši 400 Kč konkrétně pokrývá vyšetření laboratorní, antibiotika a kontrolní laboratorní vyšetření.

Cena 400 CZK
Počet kusů  

Léčení závažných infekcí dětí a dospělých při hospitalizaci

Částka 600 Kč pokrývá náklady na laboratorní vyšetření, antibiotika podávaná do žíly, nebo infuzně, set pro podávání infuzí a opakovaná kontrolní laboratorní vyšetření.

Cena 600 CZK
Počet kusů  

Léčení velmi závažných onemocnění dětí a dospělých na jednotce intenzivní péče

Částka 1500 Kč pokrývá náklady na laboratorní vyšetření opakované, přístrojové napojení pacienta a podpora vitálních funkcí, set na podávání infuzní léčby, infuzní roztoky, léky podávané injekcí a infuzí, další zajištění pacienta – cévka, kyslík atd.

Cena 1500 CZK
Počet kusů  

Léčení závažných popálenin vyžadující hospitalizaci na jednotce intenzivní péče

Částka 2500 Kč pokrývá náklady na laboratorní vyšetření opakované, přístrojové napojení pacienta a podpora vitálních funkcí, set na podávání infuzní léčby, infuzní roztoky, léky podávané injekcí a infuzí, další zajištění pacienta – cévka, kyslík, opakované převazy s velkým množstvím sterilního gázového materiálu, speciální přípravky na léčbu popálenin.

Cena 2500 CZK
Počet kusů  

 

Projekt "Podpora vzdělávání dětí syrských uprchlíků v Libanonu"

 

Projekt "Šíření inkluzivního vzdělávání a zlepšení hygienických podmínek v mateřských školách"

 

Projekt "Dočasné ubytování pro nuceně přesídlené v Sýrii"

Napojení jedné domácnosti na vodovod

Částka 300 Kč zajistí vodovodní kohoutek a připojení na vodovod pro jednu rodinu v kolektivním centru.

Cena 300 CZK
Počet kusů  

Okno z plastové folie včetně dřevěného rámu a sítě proti hmyzu

Částka 650 Kč pokryje pořízení jedno okna včetně rámu a sítě proti hmyzu a ochrání tak jednu rodinu před výkyvy počasí a hmyzem.

Cena 650 CZK
Počet kusů  

Toaleta

Za 850 Kč lze pořídit toaletní mísu (tzv. turecký záchod) pro jednu rodinu a zajistit jim vhodné hygienické podmínky.

Cena 850 CZK
Počet kusů  

Nádoba na vodu

Voda v Sýrii teče z vodovodu jen občas, nebo ji je třeba dovážet v cisternách. Nádoba na vodu umožní každé rodině zásobit se vodou až na deset dní do další dodávky. 

Cena 1250 CZK
Počet kusů  

 

Projekt "Podpora základní školy v Mukačevu"

Výživný školní oběd pro 1 dítě na měsíc

Částka pokrývá nákup obědů ve školní jídelně na jeden měsíc pro jedno dítě. Obědy se skládají z polévky, druhého, vesměs masitého, jídla, salátu a nápoje. Pro většinu dětí je to jediné vydatné a teplé jídlo, které za den dostanou. Pro vývin dětí ve věku 6-15 let je základní výživa velmi důležitá.

Cena 300 CZK
Počet kusů  

Výživný školní oběd pro 1 dítě na rok

Částka pokrývá nákup obědů ve školní jídelně na celý školní rok (září až květen) pro jedno dítě. Obědy se skládají z polévky, druhého, vesměs masitého, jídla, salátu a nápoje. Pro většinu dětí je to jediné vydatné a teplé jídlo, které za den dostanou. Pro vývin dětí ve věku 6-15 let je základní výživa velmi důležitá.

 

Cena 2700 CZK
Počet kusů