Víte, na co přispíváte!
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Víte, na co přispíváte!

  • eDonation představuje rychlý a bezpečný způsob, jak pomoci lidem, kteří to potřebují. Několika kliknutími tak můžete ovlivnit životy lidí na druhé straně zeměkoule.
  • S námi přispíváte na konkrétní projekt. O tom, kam poputují Vaše peníze, rozhodujete Vy. Sami rozhodujete o formě pomoci skrze výběr jednotlivých darů. My nabídku pouze pravidelně aktualizujeme podle potřeb jednotlivých projektů.

Bangladéš » Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids


Již od roku 1999 působí ADRA v Bangladéši, kde poskytuje vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšuje jejich životní podmínky. Za tuto dobu se podařilo zajistit vzdělání více než 6500 dětem. Zároveň je lékařská a potravinová pomoc zajišťována i jejich rodinám. Dl...
 

Bangladéš » Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika


Vzdělávací centrum Čalantika se pro mnohé děti ze stejnojmeného chudinského slumu v hlavním bangladéšském městě Dháka, stalo symbolem naděje. Školné je v Bangladéši velmi drahé a tak na něj nedosáhnou zdaleka všechny rodiny, které pro své děti hledají lepší bu...
 

Česká republika » Podpora dobrovolnických center


Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozen...
 

Etiopie » Život zachraňující intervence pro komunity zasažené suchem v regionu Somali, Etiopie


Etiopie je jednou ze zemí nejvíce zasažených klimatickou změnou. Nedostatek vody zde má za následky podvýživu, epidemii průjmových onemocnění, ztrátu obživy a další problémy jako jsou konflikty či degradaci půdy. ADRA působí v oblasti více než sedm let. Jen v ...
 

Keňa » Zdravotní středisko Itibo


Keňa je zemí obrovských ekonomických i sociálních rozdílů. Přes rychlý ekonomický růst patří mezi 30 nejchudších zemí světa a více jak polovina Keňanů žije pod hranicí chudoby. Lidé jsou zde odkázáni na nedostatečnou nebo zcela chybějící zdravotní péči. Mnoho ...
 

Libanon » Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká


Libanon, jež sousedí se Sýrií, se stal útočištěm pro spoustu lidí prchajících před válkou, kteří chtějí zůstat blízko svého domova. Od začátku války přišlo do Libanonu přes 1,5 milionu lidí, což je v poměru k počtu obyvatel vůbec nejvíce na světě – 27 uprchlík...
 

Sýrie » Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek


Občanská válka v Sýrii pokračuje již devátým rokem. Bezpečnostní situace se již v současné době v některých regionech stabilizuje. Syřani, kteří před boji prchli z měst do odlehlejších oblastí, se nyní vracejí do svých domovů. V průběhu roku 2018 se vrátilo do...