Víte, na co přispíváte!
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Víte, na co přispíváte!

  • eDonation představuje rychlý a bezpečný způsob, jak pomoci lidem, kteří to potřebují. Několika kliknutími tak můžete ovlivnit životy lidí na druhé straně zeměkoule.
  • S námi přispíváte na konkrétní projekt. O tom, kam poputují Vaše peníze, rozhodujete Vy. Sami rozhodujete o formě pomoci skrze výběr jednotlivých darů. My nabídku pouze pravidelně aktualizujeme podle potřeb jednotlivých projektů.

Etiopie » Etiopie - Život zachraňující intervence pro komunity zasažené suchem v regionu Somali


Etiopie je jednou ze zemí nejvíce zasažených klimatickou změnou. Nedostatek vody zde má za následky podvýživu, epidemii průjmových onemocnění, ztrátu obživy a další problémy jako jsou konflikty či degradaci půdy. ADRA působí v oblasti více než sedm let. Jen v ...
 

Keňa » Keňa - Zdravotní středisko Itibo


Keňa je zemí obrovských ekonomických i sociálních rozdílů. Přes rychlý ekonomický růst patří mezi 30 nejchudších zemí světa a více jak polovina Keňanů žije pod hranicí chudoby. Lidé jsou zde odkázáni na nedostatečnou nebo zcela chybějící zdravotní péči. Mnoho ...
 

Libanon » Libanon - Přístup k vodě pro syrské uprchlíky a libanonskou komunitu v údolí Biká


Od začátku války přišlo do Libanonu přes 1,5 milionu lidí, což je v poměru k počtu obyvatel vůbec nejvíce na světě – 27 uprchlíků na 100 místních. Náplní projektu je proto zajistit, aby syrští uprchlíci žijící v provizorních táborech i místní Libanonci měli p...
 

Myanmar (Barma) » Myanmar (Barma) - Podpora vzdělávání a soběstačnosti zranitelných komunit


Myanmar (Barma) v posledních letech čelí opakovaně ničivým přírodním katastrofám. V roce 2015 se v administrativní oblasti zvané Čjinský stát jednalo o cyklon Komen, v roce 2017 Cyklon Mora. Záplavy, eroze a sesuvy půdy poškodily zavlažovací kanály a připravil...
 

Bangladéš » Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids


Již od roku 1999 působí ADRA v Bangladéši, kde poskytuje vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšuje jejich životní podmínky. Za tuto dobu se podařilo zajistit vzdělání více než 6500 dětem. Zároveň je lékařská a potravinová pomoc zajišťována i jejich rodinám. Dl...
 

Česká republika » Podpora dobrovolnických center


Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozen...
 

Bangladéš » Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika


Vzdělávací centrum Čalantika se pro mnohé děti ze stejnojmeného chudinského slumu v hlavním bangladéšském městě Dháka, stalo symbolem naděje. Školné je v Bangladéši velmi drahé a tak na něj nedosáhnou zdaleka všechny rodiny, které pro své děti hledají lepší bu...
 

Sýrie » Sýrie - Opravení škol a kanalizace pro navrátivší se rodiny v provincii Damašek


Občanská válka v Sýrii pokračuje již devátým rokem. Bezpečnostní situace se již v současné době v některých regionech stabilizuje. Syřani, kteří před boji prchli z měst do odlehlejších oblastí, se nyní vracejí do svých domovů. V průběhu roku 2018 se vrátilo do...