Ochrana osobních údajů
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Nadace ADRA [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nadace-adra [urlfull] => nadace-adra [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1154 [right_node] => 1243 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 85 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nadaci [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nadaci [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 1157 [right_node] => 1174 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1422 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 85 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Ochrana osobních údajů [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => ochrana-osobnich-udaju [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci/ochrana-osobnich-udaju [password] => [poradi] => 19 [hloubka] => 3 [left_node] => 1172 [right_node] => 1173 [id_menu_vertical] => ) )
Nadace ADRA
Main banner

ADRA > Nadace ADRA > O nadaci > Ochrana osobních údajů

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

Ochrana osobních údajů

Podstatou nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (General Data Protection Regulation; dále jen GDPR) je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. S účinností od 25. května 2018 se tak GDPR týká v českém právním prostředí všech firem, institucí, jednotlivců i online služeb, které pracují s údaji uživatelů (místo zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Nadace ADRA jako právnická osoba (IČ 45251118; sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5) v rámci své činnosti zpracovává osobní údaje různých subjektů (žadatelů o pomoc, dárců a sponzorů, účastníků vzdělávacích akcí, zaměstnanců apod.) a určuje způsob a účel jejich zpracování. Ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR se tak stala správcem osobních údajů (dále jen Správce), přijala dvě vnitřní směrnice ("Prohlášení o nakládání s osobními údaji" a "Záznamy správce o činnnostech  zpracování osobních údajů") a další opatření - níže uvedené čtyři body o GDPR.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen Pověřenec) jmenoval Správce Mgr. Roberta Novotného (IČ 06235921; sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3), který  je povinen vykonávat své úkoly podle čl. 38 a 39 GDPR.

1. GDPR - Informace pro účastníky Ceny Michala Velíška

a) Odesláním registrace na seminář/slavnostní vyhlášení držitele Ceny Michala Velíška beru na vědomí zpracování uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem oznámení své účasti na těchto akcích a zajištění bezpečnostních opatření v místě konání během jejich trvání.

b) Odesláním "Nominačního formuláře" souhlasím se zpracováním uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118, zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108 (Správcem) za účelem nominace na Cenu Michala Velíška na dobu: do konce kalendářního roku, který následuje po aktuálním ročníku Ceny Michala Velíška.

     Souhlas může nominující odvolat  e-mailem na: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“.

     Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem zpracování webového formuláře Zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.  

Práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům: 

1.     Subjekt osobních údajů (dále jen Subjekt) je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to na e-mail Správce: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“. 

2.    Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

3.    Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

4.    V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

5.    Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo Zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. GDPR - Informace pro žadatele nadačních příspěvků

Veškeré informace o zpracování osobních údajů žadatelů o pomoc (dar) a nakládání s nimi jsou uvedeny v Příloze č. 1 formuláře žádosti, zde.

3. GDPR - Informace pro dárce a sponzory

O dárcích a sponzorech evidujeme zejména tyto osobní údaje: jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefon), adresa a číslo účtu.

Vámi svěřené osobní údaje používáme pro evidenci darů nebo evidenci v případech, kdy nám dar někdo přislíbí. S pomocí těchto údajů také zpracováváme souhrnné statistiky, které nám pomáhají pro další práci i komunikaci. Díky svěřeným údajům Vás můžeme pravidelně informovat o tom, jak jsou získané dary využívány. Umožňují nám také Vám poděkovat za Vaši přízeň a požádat Vás o další případnou spolupráci. Vaše údaje v žádném případě neprodáváme ani nepředáváme dalším stranám kromě smluvních partnerů (Zpracovatel), kteří nám komunikaci umožňují.

Všechny výše uvedené činnosti provádíme na základě:

1. nezbytnosti pro splnění smlouvy (pokud byla uzavřena),

2. nezbytnosti pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,

3. Vašeho souhlasu s ohledem na to, že údaje byly Vámi sděleny dobrovolně v souvislosti s dárcovstvím a naší činností.  Pokud zjistíme, že s námi nadále nejste již v kontaktu, Vaše údaje do 3 let od posledního kontaktu z databáze vyřadíme a dále pouze v účetním systému evidujeme údaje o darech, což nám ukládá Zákon o účetnictví (§ 31 zákona č. 563/1991 Sb.).

Vaše práva:

1. Jste oprávněn/a souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to e-mailem na: poverenec@adra.cz.

2. Jste oprávněn/a požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

3. Pokud se domníváte, že Správce nebo Zpracovatel Vaše osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou Vašeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. GDPR - Informace  pro organizátory benefičních akcí

Před pořádáním (minimálně tři týdny) všech druhů benefičních akcí (charitativní běh, koncert apod.) na podporu činnosti Nadace ADRA či osob, kterým nadace pomáhá, je naprosto nezbytné, aby jejich organizátoři o svém úmyslu písemně informovali Správce: nadace@adra.cz, a tak získali jeho souhlas s konáním konkrétní akce a její propagací (letáček, plakát, pozvánka,  aktualita na web apod.) formou udělení plné moci. Organizátoři následně obdrží od nadace pokyny ke zpracování osobních údajů přítomných, nakládání s nimi, k pořizování, zveřejňování a archivaci fotografií, audio nebo videodokumentace atd. a převezmou příslušné formuláře. Bez všech těchto dokumentů nelze zamýšlenou benefiční akci uskutečnit. Děkumeme za pochopení.

 

V případě jakýchkoliv dotazů z oblasti ochrany osobních údajů v Nadaci ADRA nás, prosím, kontaktujte na adrese: poverenec@adra.cz  nebo nadace@adra.cz.