ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Nadace ADRA [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nadace-adra [urlfull] => nadace-adra [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1084 [right_node] => 1169 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 85 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => O nadaci [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => o-nadaci [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 2 [left_node] => 1087 [right_node] => 1104 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1422 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 85 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Ochrana osobních údajů [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => ochrana-osobnich-udaju [urlfull] => nadace-adra/o-nadaci/ochrana-osobnich-udaju [password] => [poradi] => 19 [hloubka] => 3 [left_node] => 1102 [right_node] => 1103 [id_menu_vertical] => ) )
Nadace ADRA
Main banner

ADRA > Nadace ADRA > O nadaci > Ochrana osobních údajů

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

Ochrana osobních údajů

Smyslem Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty. S účinností od 25. května 2018 se GDPR týká všech firem, institucí, jednotlivců i online služeb, které pracují s údaji uživatelů. Nadace ADRA proto přijala tato opatření:

GDPR - Informace k Ceně Michala Velíška

a) Odesláním "Nominačního formuláře" souhlasím se zpracováním uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118 (dále jen Správce), zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108, a to za účelem nominace na Cenu Michala Velíška na dobu: do konce kalendářního roku, který následuje po aktuálním ročníku Ceny Michala Velíška.

b) Odesláním registrace na seminář a slavnostní vyhlášení držitele Ceny Michala Velíška souhlasím se zpracováním uvedených osobním údajů dle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů Nadací ADRA, IČ: 45251118 (dále jen Správce), zapsanou v nadačním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. N 108, a to za účelem oznámení své účasti na těchto akcích na dobu: do konce kalendářního roku, který následuje po aktuálním ročníku Ceny Michala Velíška.

c) Souhlas je možné odvolat  e-mailem na: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“.

d) Osobní údaje jsou předávány pouze za účelem zpracování webového formuláře zpracovatelům, kteří jsou schopni zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení.  

Práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům 

1.     Subjekt osobních údajů (dále jen Subjekt) je oprávněn souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to na e-mail Správce: nadace@adra.cz s předmětem „Odvolání souhlasu“. 

2.    Správce je povinen Subjektu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

3.    Subjekt je oprávněn požadovat smazání osobních údajů sdělených Správci.

4.    V případě porušení ochrany osobních údajů Subjektu Správce bezodkladně Subjekt o takovém porušení informuje a učiní všechny potřebná opatření k minimalizaci následků porušení.

5.    Pokud se Subjekt domnívá, že Správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

GDPR - Informace k veřejné sbírce (žádost o nadační příspěvek)

Veškeré informace o zpracování osobních údajů a nakládání s nimi jsou uvedeny v Příloze č. 1 formuláře žádosti, zde.

GDPR - Informace k pořádání benefičních akcí

Před pořádáním všech druhů benefičních akcí na podporu činností Nadace ADRA je třeba, aby jejich organizátoři informovali Správce: nadace@adra.cz, a tak získali vedle jeho souhlasu s konkrétní akcí i potřebné informace o zpracování osobních údajů a nakládání s nimi.