Pomoc jednotlivcům
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Nadace ADRA [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nadace-adra [urlfull] => nadace-adra [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1154 [right_node] => 1243 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1147 [id_type] => 1 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Chci pomoci [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => chci-pomoci [urlfull] => nadace-adra/chci-pomoci [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 2 [left_node] => 1175 [right_node] => 1190 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1148 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1147 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Pomoc jednotlivcům [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pomoc-jednotlivcum [urlfull] => nadace-adra/pomoc-jednotlivcum [password] => [poradi] => 1 [hloubka] => 3 [left_node] => 1176 [right_node] => 1181 [id_menu_vertical] => ) )
Nadace ADRA
Main banner

ADRA > Nadace ADRA > Chci pomoci > Pomoc jednotlivcům

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

Pomoc jednotlivcům

Veřejná sbírka ,,Pomáhat může každý” představuje jednoduchý způsob, kterým můžete pomoci druhým. Tomu odpovídá i její logo, které se vztahuje k logu ADRA a současně symbolizuje ochranu před "tvrdým dopadem". Je otevřena od 1. října 2013 na dobu neurčitou (S-MHMP/980701/2013) a prostředky na ní shromážděné podléhájí každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.

Číslo sbírkového účtu: 57333375/0300

Pomáháme dlouhodobě           Pomáháme jednorázově

Chci vědět více.

 

Chci vědět více.

Obdržené dary pomáhají konkrétním dětem, dospělým, rodinám i seniorům v České republice, kteří jsou kvůli svému nepříznivému zdravotnímu či sociálnímu stavu, příp. z jiných nečekaných a vážných důvodů (požár, lokální povodeň, autonehoda, násilí apod.) v mimořádně těžkých životních situacích, jež nemohou zvládnout vlastními silami.

Organizátory benefičních akcí prosíme, aby se s námi spojili: nadace@adra.cz. Děkujeme.

Pomoc okamžitá a jednorázová

Ze sbírkového fondu rychlé pomoci  přispíváme částkami do 15 000 Kč nejčastěji na invalidní vozíky a jejich doplňky či servis, na polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další rehabilitační, zdravotní a kompenzační pomůcky, domácí spotřebiče, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, dále na školkovné, školní obědy na určitou dobu apod. Může jít ale též o pomoc při kofinancování např. léčebných či rehabilitačních terapií. Rychlost poskytnutí pomoci záleží na financích v tomto fondu.Daruj online!

Své dary můžete posílat bankovním převodem na sbírkový účet č. 57333375/0300 (bez VS) nebo online. Další možností podpory fondu je posílání dárcovských SMS, zde.

Pomoc dlouhodobá či většího rozsahu

Většinou jde o poskytování pomoci vážně nemocným jednotlivcům na jejich komplexní péči a léčbu doporučenou lékaři, kterou však zdravotní pojišťovny nehradí či nedostatečně. Dále je to pomoc rodinám, které přišly o domov (po požáru, lokální povodni či vichřici), jsou po tragické události či v jinak tíživé sociální situaci. V řadě případů jde o kombinaci výše uvedeného.

Své dary můžete posílat bankovním převodem na sbírkový účet č. 57333375/0300 doplněný příslušným VS** či přes platební bránu (online). Informace průběžně u VS aktualizujeme podle odůvodněných potřeb a situace daného jednotlivce/rodiny.

Koho můžete podpořit:

Jonáš

VS 254 - Jonáš

Potřebuje: animoterapii a osobní asistentku

Chci vědět více.

Pomoc rodině Vaňkových

VS 253 - rodina Vaňkových

Potřebuje: odůvodněné potřeby po tragické události

Chci vědět více.

 Veronika Chovancová

VS 251 - Veronika Chovancová

Potřebuje: zdravotní a kompenzační pomůcky

Chci vědět více.

VS 250 – rodina Chlumeckých

Potřebuje: zajistit bydlení a odůvodněné potřeby rodiny po tragické události

Chci vědět více.

VS 249 – Karolínka a Rozárka Pavcovy

Potřebují: neurorehabilitaci

Chci vědět více.
františek

VS 248 – František Maschke

Potřebuje: neurorehabilitaci, masáže, ranou péči atd.

Chci vědět více.

VS 247 – Přemeček Ulman

Potřebuje: lázně, rehabilitaci a kompenzační pomůcky

Chci vědět více.

 

VS 245 – Bedříšek Svoboda

Potřebuje: intenzivní rehabilitaci

Chci vědět více.

 justynka

VS 244 – Justýnka Rakašová

Potřebuje: neurorehabilitaci

Chci vědět více.

 
 anetka  

VS 243 – Anetka Kupcová

Potřebuje: neurorehabilitaci

Chci vědět více. 

VS 242 – Marie Mádlová

Potřebuje: mechanický invalidní vozík, nájezdovou plošinu k autu

Chci vědět více.

VS 241 – Hynek Skůra

Potřebuje: neurorehabilitaci a zdravotní/kompenzační pomůcky

Chci vědět více.

VS 239 – Elizabeth Emily Kmošková

Potřebuje: neurorehabilitaci

Chci vědět více.

VS 238 – Vladimír Mikuláš

Potřebuje: schodišťovou plošinu, léčebné, rehabilitační a relaxační terapie, zajištění odůvodněných potřeb rodiny

Chci vědět více.

VS 237 – Nikolka Hořejší

Potřebuje: neurorehabilitaci a léčebné pobyty v lázních

Chci vědět více.

VS 236 – Miroslava Murínová

Potřebuje: nová sluchadla, vč. servisu

Chci vědět více.

VS 233 – Žanetka Hrušková

Potřebuje: neurorehabilitaci a lázeňské pobyty

Chci vědět více.

VS 230 – Pavlík Kapras

Potřebuje: neurorehabilitaci

Chci vědět více.

VS 229 – Lukášek Šefčík

Potřebuje: léčebné pobyty v lázních a službu osobní asistence do školy v přírodě

Chci vědět více.

VS 228 – Jiří Borovec

Potřebuje: hygienické, zdravotní a kompenzační pomůcky, logopedii, rehabilitaci a lázně

Chci vědět více.

VS 225 – Novákovi

Potřebují: léčbu, službu osobní asistence a zajištění odůvodněných potřeb rodiny

Chci vědět více.

VS 224 – Kristýnka Heráňová

Potřebuje: speciální ABA terapii

Chci vědět více.

VS 223 – Jasmínka Tomková

Potřebuje: rehabilitaci, zvedák do auta, zdravotní a kompenzační pomůcky

Chci vědět více.

VS 215 – Maruška Békešová

Potřebuje: rehabilitaci a lázně

Chci vědět více.

VS 209 – Elinka Dvořáčková

Potřebuje: speciální rehabilitaci, logopedii, zdravotní a kompenzační pomůcky

Chci vědět více.


* Vysvětlení údajů u VS (kolik přispělo lidí a částka v Kč): Jedná se o příspěvky jen těch dárců, kteří je poslali online; nikoli bankovním převodem, poštovní poukázkou či vkladem hotovosti z kasiček do banky.

** Při použití variabilního symbolu (VS) dárce souhlasí, že v případě, kdy se na konkrétní VS vybere více, než je potřeba, připadne přebytek na obecný účel sbírky - do fondu rychlé pomoci.

Komu a na co jsme ze sbírkového účtu už pomohli, je uvedeno zde.

Dárci si mohou požádat o potvrzení svého daru pro daňové účely zde.

Shrnutí:

Účel sbírky: Pomoc jednotlivým osobám, rodinám nebo skupinám, které se ocitly v tíživé životní situaci v důsledku mimořádných událostí

Doba trvání: od 1. října 2013 na dobu neurčitou

Číslo jednací: S-MHMP/980701/2013

Nakládání s prostředky sbírky podléhá každoroční kontrole Magistrátu hl. města Prahy.