Pravidla
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 918 [right_node] => 1133 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 1196 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Komiksová soutěž [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => komiksova-soutez [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez [password] => [poradi] => 11 [hloubka] => 2 [left_node] => 1007 [right_node] => 1064 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 1198 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1196 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Pravidla [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => pravidla [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/komiksova-soutez/pravidla [password] => [poradi] => 2 [hloubka] => 3 [left_node] => 1010 [right_node] => 1011 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

ADRA > Oddělení vzdělávání > Komiksová soutěž > Pravidla

 

 

Hlavní donoři:

Logo České rozvojové agentury

 

 

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

  

Podporují nás

  

         

 

 

  

 

 

Pravidla

PRAVIDLA KOMIKSOVÉ SOUTĚŽE

NA TÉMA CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

Zahájení soutěže: 1. 4. 2019 (spuštění registrace)

Ukončení soutěže: 31. 10. 2019. Do té doby je třeba se registrovat přes webový formulář pro jednotlivce či pro třídní kolektivy (vyplní pedagog) a zajistit, aby komiks/y do Adry dorazil v elektronické i papírové podobě.

Vyhlášení výsledků: nejpozději 21. 11. 2019. O výsledcích budou soutěžící informováni emailem do tří týdnů od ukončení soutěže. Seznam vítězných komiksů bude zveřejněn na webových stránkách soutěže.

Slavnostní vyhlášení a předání cen: konec listopadu/začátek prosince 2018 v Praze (přesné datum a čas bude upřesněno)

Věk účastníků: Soutěže se mohou účastnit jednotlivci od 14 let do 26 let nebo třídní kolektivy od 8. třídy ZŠ výš.

Téma soutěže: Úkolem soutěžících je zpracovat jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje formou komiksu.

Kategorie: Soutěž má 5 kategorií (Kvalitní život, Férová společnost, Odpovědný rozvoj, Naše planeta, Bezpečný svět), které tematicky rozčleňují 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Počet přihlášení do jednotlivých kategorií není nijak omezen, soutěžící se proto může přihlásit to jedné, více, či všech 5 kategorií. Do jedné kategorie však smí přihlásit pouze jeden komiks. Podrobný rozpis kategorií naleznete zde.

Rozsah: 1 list A3 (297 × 420 mm) - jiné formáty do soutěže nebudou zařazeny.

Technika: jakákoliv (kreba, malba, koláž, fotostory).

Jazyk: všechny texty musí být v českém jazyce.

Forma zpracování: jakákoliv (téma je možné pojmout humorně, kriticky nebo formou příběhu založeného na osobní zkušenosti). Více k tvorbě příběhu naleznete zde (pro kreslíře), případně zde (pro pedagogy).

Autorský tým: autoři jednoho komiksu mohou být maximálně dva.

Postup odevzdání:

1. Do soutěže se registrujte prostřednictvím webového formuláře:

2. Po registraci je dílo pošlete do Adry ve dvou verzích - elektronicky (stačí kvalitní fotografie, pro kontrolu) a papírově (originál potřebujeme pro zhodnocení a případné zařazení do výstavy):

Elektronicky: soubor pojmenujte ve tvaru PŘÍJMENÍ_JMÉNO_CÍL a zašlete na kristyna.hejzlarova@adra.cz.

Poštou: Do obálky vložte komiks, na jehož zadní straně bude uvedeno jméno a příjmení autora/autorů, název cíle, kterého se komiks týká, případně název školy (v případě, že komiks do soutěže posílá pedagog). Na obálku uveďte heslo: KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ a zašlete poštou na adresu:

                                         OPRAVDOVÝ SVĚT

                                         Kristýna Hejzlarová

                                         ADRA, o. p. s.
                                        Markova 600/6
                                        Praha 5 – Jinonice, 158 00

                                              

Hodnocení - komiksy budou hodnoceny z hlediska jejich vazby na téma, pochopení konceptu Cílů udržitelného rozvoje, originality příběhu, zpracování a estetické stránky.

Po skončení soutěže budou vítězná díla využita pro metodické balíčky pro vyučující na základních školách a vystavena na webových a facebookových stránkách projektu. Zároveň z nich bude uspořádána výstava.[1]

Zaslaná díla vracíme pouze na vyžádání po skončení výstavy. 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte psát na: kristyna.hejzlarova@adra.cz či volat 733 169 638.


[1] Zasláním děl do soutěže účastník stvrzuje svůj souhlas s výše uvedenou formou publikování, tzn. výukové materiály pro pedagogy, webové stránky projektu a výstava.