Daleká cesta trička (zš)
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 44 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 73 [id_layout] => [title] => Oddělení vzdělávání [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => oddeleni-vzdelavani [urlfull] => oddeleni-vzdelavani [password] => [poradi] => 4 [hloubka] => 1 [left_node] => 880 [right_node] => 1087 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 60 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 44 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Nabídka pro školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => nabidka-pro-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 889 [right_node] => 964 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 65 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 60 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Základní školy [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => zakladni-skoly [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly [password] => [poradi] => 10 [hloubka] => 3 [left_node] => 912 [right_node] => 939 [id_menu_vertical] => ) [3] => stdClass Object ( [id_category] => 1354 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 65 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 16 [id_layout] => [title] => Daleká cesta trička (zš) [is_container] => 1 [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => daleka-cesta-tricka-zs [urlfull] => oddeleni-vzdelavani/nabidka-pro-skoly/zakladni-skoly/daleka-cesta-tricka-zs [password] => [poradi] => 16 [hloubka] => 4 [left_node] => 923 [right_node] => 924 [id_menu_vertical] => ) )
Oddělení vzdělávání
Main banner

ADRA > Oddělení vzdělávání > Nabídka pro školy > Základní školy > Daleká cesta trička (zš)

 

 

Hlavní donor

Logo České rozvojové agentury

 

Jsme členy

 

 

Podporujeme

 

 

 

Podporují nás

  

         

  

 

 

 

Partneři

Daleká cesta trička (zš)

Cílová skupina:     žáci I. stupně ZŠ 

Počet účastníků:   maximálně 32

Délka:                    90 minut (2x 45 minut)

Anotace: Většina našeho oblečení je vyrobena z bavlny. V České republice si ji ale vypěstovat neumíme, a proto ji dovážíme z e zahraničí. V programu se žáci dozvědí, kde a jak se pěstuje a zpracovává bavlna. Projdou postupně cestu od bavlněného semínka až po hotové bavlněné tričko. Zjistí, jak je náročné takové tričko vyrobit a jaké důsledky má pěstování a zpracování bavlny pro přírodu i pro lidi. Zamyslí se i nad různými způsoby, jak se dá se starým tričkem naložit.

Cíle programu:

RVP pro ZŠ I. stupeň, průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh se zaměřuje na procesy získávání a interpretace nových poznatků, které vycházejí především z osobní zkušenosti žáka a z jeho nejbližšího okolí a umožňují pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí.

Rozvíjené vědomosti, dovednosti a schopnosti: Žáci jsou vedeni k rozvíjení dovednosti hledat a kriticky hodnotit informace, uvědomovat si souvislosti místních i světových událostí na život lidí, všímat si rozdílů mezi životy lidí v různých kulturách, místech a čase. Důležité je, aby se globální perspektivě postupného poznávání světa věnovala pozornost již na 1. stupni, se zvláštním důrazem pak v pojetí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Tematický okruh propojuje poznatky o přírodním prostředí s historickým a kulturním vývojem, s dopady na rozvoj hospodářství, využívá vlastních zkušeností žáků. Přispívá k základnímu pochopení propojenosti současného světa a některých jeho problémů.

Zaměřuje se na rozvoj znalostí týkajících se globálních problémů, jako je např. chudoba, nízká úroveň vzdělání, špatný zdravotní stav, a na rozvoj schopností pojmenovat jejich příčiny a přicházet s nápady možností, jak přispět k jejich řešení. Nově získané poznatky z předchozího tematického okruhu jsou dále využívány a důraz je kladen na operace vyšší poznávací náročnosti, jako je zejména hledání souvislostí a řešení problémů.

Základní pojmy: oblečení, bavlna, bavlník, tobolka, semena bavlníku, podmínky pro pěstování bavlny (výsadba, zavlažování, chemické ošetření rostlin, sklizeň bavlny, česání bavlny), textilní továrna, země výroby triček, spotřebitelská země (ČR, Evropa), těžká práce, znovupoužití textilního odpadu, odpovědná spotřeba, recyklace, solidarita